Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Almedalsveckan - onsdag 26 juni

Nedan finner ni de programpunkter under onsdagen där medarbetare från RISE medverkar.

10:15-11:00

Innovation och samverkan i totalförsvaret – hur utvecklar och delar vi kunskap till nytta för alla?

Hur kan vi driva innovation inom totalförsvaret genom att förbättra och effektivisera kunskapsutbytet mellan olika organisationer? Vilka metoder finns för att övervinna de utmaningar som begränsar vår förmåga att dela och utveckla kunskap som stärker totalförsvaret?

Läs mer

Titta på seminariet

+

Medverkande från RISE: 


08:00-08:45

Kan AI urholka vår demokrati?

AI-revolutionen förändrar vårt sätt att kommunicera och har en enorm påverkan på vårt dagliga liv. Denna teknologiska utveckling medför både möjligheter och utmaningar. Hur påverkar det vår vardag? Kan AI urholka vår demokrati genom att manipulera information och påverka åsiktsbildning?

Läs mer

Medverkande från RISE:

08:30-09:30

Konsumenterna, företagen och framtiden – hur blir det egentligen?

Undersökningar visar att många invånare i Sverige har en negativ bild av framtiden. Hur går det då med arbetet för hållbarhet och cirkularitet? Vad anser svenska invånare om framtiden? Och vad betyder detta för företag som står i färd med att övergå till cirkulära affärsmodeller?

Läs mer

Medverkande från RISE:

09:00-09:50

Forskning och innovation för ett Sverige i framkant

Forskning och innovation är nyckelfaktorer för att säkra Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och hållbarhet. Som en ledande nation inom Information och Kommunikationsteknik (IKT) är det mycket viktigt att vi fortsätter att prioritera teknik och innovation för att bibehålla och stärka vår position.

Läs mer

Medverkande från RISE:

09:00-09:45

Kan spel rädda planeten?

Hur påverkar det svenska spelundret de svenska utsläppen? Vad kan dataspel göra för miljön och klimatet, och kan spel inspirera fler till att rädda planeten?

Läs mer

Medverkande från RISE:

09:00-09:45

Nya nationella riktlinjer för adhd och autism – hur går vi från ord till handling?

Socialstyrelsens riktlinjer syftar till att stödja beslutsfattare i prioritering och fördelning av resurser. Vad krävs för att förstå och identifiera behov? Hur ska tidiga insatser utan krav på diagnos fungera i praktiken? Hur ska verksamheterna kompetensförsörjas för att svara upp mot riktlinjerna?

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:00-10:45

AI-hackathon med fokus på utbildning

I  framtidens förskola och skola öppnar användningen av generativ artificiell intelligens (AI) upp spännande möjligheter för barn, elever och lärare. De teknologiska framstegen skapar unika möjligheter för att reformerar undervisningen och adressera de utmaningar som skolväsendet står inför.

Läs mer

Medverkande från RISE:

Profile image

Kristina Björn

Senior projektledare/utbildningsstrateg

kristina.bjorn@ri.se

Läs mer om Kristina

10:00-10:45

Hållbarhet i markanvisningar – hur följs det upp?

Allt fler markanvisningar innehåller krav och kriterier kring hållbarhet, men håller fastighetsutvecklarna som tilldelas mark vad de lovar i anbudet? Vem har ansvar för att vision blir verklighet och hur ska uppföljning ske?

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:00-10:45

Så skapar vi impact – samarbete och dess betydelse för framgång

Vi vet att vi behöver öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi vet vad vi behöver göra. Men hur får vi till det samarbete som krävs för att lyckas?

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:15-11:00

Social hållbarhet i fastighetsbranschen – kan ett socialt index vara en lösning?

Hur kan ett socialt index bidra till att konkretisera, mäta och följa upp social hållbarhet, på fastighet- och områdesnivå? Hur fungerar det mot fastighetsägarens intressenter, väsentlighetsanalys, reflekterar rådighet och möjligheter att påverka ur ett tidsperspektiv? Hur möter det lagkraven?

Läs mer

Medverkande från RISE:

10:15-11:00

För ett smart och hållbart Sverige - hur tar vi vara på möjligheterna med digitaliseringen?

Digitaliseringen skapar möjligheter att möta samhällsutmaningarna vi står inför. Här är geografisk data, geodata, en nyckelfaktor. Hur tar vi tillvara möjligheterna digitalisering med geodata ger?

Läs mer

Medverkande från RISE:

11:30-12:15

Social hållbarhet i bostadsbranschen - hur går vi från vision till mätning?

Går det att ta fram en samling verifierbara mätpunkter för socialt värdeskapande kopplat till bostaden som kan användas generellt i bostadsbranschen och som gör att vi vet hur våra insatser stöttar arbetet mot visionen?

Läs mer

Medverkande från RISE:

11:45-12:45

 20 år av tillväxt, därför är det dags för en nationell strategi för dataspel

Sverige är den fjärde största spelnationen i EU men saknar en nationell strategi. Vilka är nycklarna för att behålla de svenska framgångarna i en kreativ innovationsdriven global bransch?

Läs mer

Medverkande från RISE:

11:45-12:45

Skogen - en ny guldgruva för batteri- och elektronikindustrin?

Kan Sveriges rika skogar, genom förädling av skogsbaserade råvaror, öppna nya möjligheter för en mer hållbar batteri- och elektronikindustri? Hur kan detta bidra till försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet? Vilka utmaningar finns? Räcker råvaran till allt som ska göras?

Läs mer

Medverkande från RISE:

11:45-13:30

Städer som katalysator för grön omställning, vad krävs av kommuner och näringsliv?

Klimatpolitikens stora utmaning är att genomföra omställningen i städer och tätorter. De täcker endast tre procent av jordens yta, men svarar för över 70 procent av klimatutsläppen. Det behövs någon som tar ledarskap i frågan om digitalisering som möjliggörare för klimatomställningen.

Läs mer

Medverkande från RISE:

Charlotta Schibbye Fredrikson

Tf Divisonschef Digitala system

+46 10 228 43 10
charlotta.schibbye.fredrikson@ri.se

Läs mer om Charlotta

12:00-12:45

Hållbara villkor i vårdens leveranskedjor - förbättringar genom partnerskap

En stor del av vårdens produkter kommer från långa och många leveranskedjor. Frågan är hur hållbara villkor praktiskt implementerats i leveranskedjorna och hur det kan leda till förbättrade produkter och sociala villkor på riktigt. Hur ska vården klara EU:s lagkrav? Vilka är möjligheterna & hindren?

Läs mer

Medverkande från RISE:

Profile image

Josefina Sallén

Expert cirkulära affärsmodeller

+46 72 208 93 60
josefina.sallen@ri.se

Läs mer om Josefina

13:00-13:45

Det här gör vi om förbudet mot PFAS stoppas

De hälsovådliga evighetskemikalierna PFAS finns överallt och fortsätter att spridas. Ett förslag om gruppförbud på EU-nivå möter massivt motstånd. Om förslaget kollras bort, urvattnas eller helt stoppas - vad kan vi göra då?

Läs mer

Medverkande från RISE:

Tove Mallin

Enhetschef

tove.mallin@ri.se

Läs mer om Tove

13:00-13:45

Hur kan spel bli en katalysator för innovation och stärka svensk konkurrenskraft?

Spel används redan idag för transformation och utveckling inom andra branscher, men vad behöver göras för att spel ska bli en innovationskatalysator för svensk industri? Hur kan satsningar på den hållbara, kreativa och innovativa spelbranschen bli mer ändamålsmässiga för Sverige framöver?

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:20-13:50

Varför är rymden allt viktigare för Sverige och omvärlden?

Rymden används alltmer som en integrerad del av vårt svenska samhälle. Du använder rymdsystem hela tiden, medvetet eller omedvetet. För att tolka omvärlden, hantera klimatproblemen och öka Sveriges motståndskraft så behövs rymdsystem. Hur säkerställer vi att Sverige har den kapacitet som krävs?

Läs mer

Medverkande från RISE:

13:30-14:30

 Vägen mot öppen tillgång till forskningsdata - hur går omställningen?

I det nationella målet för ett öppet vetenskapssystem ingår att ha ställt om till öppen tillgång till forskningsdata 2026. Med två år kvar, hur går omställningen? Vilka hinder ligger i vägen och hur kommer vi vidare?

Läs mer

Medverkande från RISE:

Hanifeh Khayyeri

Avdelningschef Datavetenskap

+46 10 228 42 31
hanifeh.khayyeri@ri.se

Läs mer om Hanifeh

13:30-14:00

Hur blir svensk tillverkningsindustri klimatneutral?

Vi accelererar svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp.

Läs mer

Medverkande från RISE:

Profile image

Pernilla Walkenström

Divisionschef Material & produktion

pernilla.walkenstrom@ri.se

Läs mer om Pernilla

14:30-15:00

Vatten – råvaran som industrin och politikerna glömde bort

För mycket, för lite och för smutsigt vatten på fel plats vid fel tid. När det kommer till vatten finns bara radikala framtider. Vatten utgör grunden för allt liv och är en förutsättning för välfungerande samhällen, näringsliv och industri.

Läs mer

Medverkande från RISE:

15:00-15:45

På vems bakgård ska vi gräva?

I Europa använder vi 30 procent av världens råvaror men producerar enbart 3 procent. Självförsörjningen av kritiska metaller och mineral behöver öka. Vad har Sverige för ansvar med vår rika berggrund, vår politiska stabilitet och vår långa erfarenhet och innovationskraft?

Läs mer

Medverkande från RISE:

15:00-15:45

Gaming som verktyg för framtidens kompetensförsörjning

Enligt Ungdomsbarometern har 93% av dagens ungdomar ett gamingintresse, samtidigt som flera företag i Sverige är oroliga för framtidens kompetensförsörjning. För att väcka nyfikenhet kring STEM-yrken måste vi engagera oss tidigare och främja intresset hos nästa generation, kan gaming vara lösningen?

Läs mer

Medverkande från RISE:

16:00-17:00

Hur bygger vi en socialt hållbar framtid med områdesfokus och datadrivet arbete?

För social hållbarhet i samhället måste vi bryta invanda mönster och ifrågasätta traditionella arbetssätt. Hur kan vi kombinera områdesfokus och datadrivet arbete för att skapa en socialt hållbar framtid för alla?

Läs mer

Medverkande från RISE:

16:15-17:00

Hur kan vi accelerera försörjningsberedskapen och säkra effektiva leveranser till totalförsvaret?

Hur kan vi accelerera processerna för att säkerställa att försörjningsberedskapen inom totalförsvaret är snabb och effektiv? Hur kan vi förbättra samverkan med näringslivet och säkra att nödvändiga material och viktig utrustning levereras i rätt tid?

Läs mer

Medverkande från RISE:

Profile image

Elenor Bernelow Loyd

Vice President Total Defence

+46 10 516 50 16
elenor.bernelow.loyd@ri.se

Läs mer om Elenor

17:15-18:45

Psykisk hälsa genom maktens korridorer

Vägen till psykisk hälsa går genom samhällets förmåga att skapa gemensam kraft i samma riktning. 

Läs mer

Medverkande från RISE: