Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processum Intresseförening

Processum Intresseförening har som syfte att tillvarata och driva medlemsföretagens intressen i Processum och dess verksamhet för utveckling inom bioraffinaderiområdet.

Bioraffinaderiområdet tilldrar sig idag ett allt större intresse, inte bara från traditionella skogsföretag och leverantörer av produkter och tjänster till skogsindustrin, utan även från företag i andra branscher. Medlemmarna i Processum Intresseförening utgörs därför av företag med olika verksamhet, men med ett gemensamt intresse av att hitta och utveckla kommersiellt intressanta processer och produkter baserade på skogsråvara eller industriella restströmmar. Gemensam är också inställningen att tillsammans i föreningen och i projektform samarbeta för att hitta intressanta möjligheter.

Intresseföreningen skapar genom medlemsmöten, seminarier och projektsamarbeten nätverk och forum för medlemsföretagen att träffas, utbyta idéer, skapa kontakter och starta projekt.

För att både dra nytta av och bidra till utvecklingen inom området är ett medlemskap i Processum Intresseförening ett bra steg.

Intresseföreningen har tre av sju platser i styrelsen för RISE Processum AB och är också delaktig i FoU-rådets verksamhet. Genom Intresseföreningen har medlemmarna därför ett stort inflytande över verksamheten.

Processum Intresseförening har för närvarande 20 medlemsföretag och äger 40 % av RISE Processum AB.

Medlemmar i intressentföreningen

Styrelsen för RISE Processum Intresseförening

+

Kontakta intresseföreningens styrelse

+
Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.