Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Processum

Vi är experter inom bioraffinaderiutveckling. I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och kommersialisering. Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt.

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. Det är just det Processum arbetar med, omställning till fossilfria alternativ. I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och kommersialisering.

Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. Processum är också navet i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher, nationellt och internationellt. Genom vårt stora kontaktnät kan vi föra samman entreprenörer med etablerat näringsliv, samhällsaktörer och akademi. Som dotterbolag i RISE är Processum en del av en mängd forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer. Det gör att vi tillsammans med våra 3000 kollegor kan besvara, belysa och lösa problem med hjälp av expertis från flera olika områden, och på så sätt accelerera innovationsprocessen. 

Expert inom bioraffinaderi

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer och lösningar som tillsammans bildar en helhetslösning för omvandling av biomassa till gröna produkter, som tidigare varit fossilbaserade. Det är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till många olika specialistkompetenser. Processums kompetensområden inom bioraffinaderi är Bioteknik, Organisk kemi, Restmaterial, Energi, Patent samt Systemanalys. På Processum arbetar specialister som har både specifik kompetens inom sitt ämnesområde, samt kunnande för att projektleda utvecklingsprojekt och affärsutveckling.

Dagens restprodukt – morgondagens nya produkter

En viktig nyckel till att nå de globala klimatmålen är att hitta nya värden i det som tidigare varit en restprodukt. På Processum arbetar vi bland annat med att ta tillvara på de restströmmar som bildas i processindustrin. Vi tittar på hur vi kan förädla dem för att skapa nya värdekedjor kring den råvara som redan finns tillgänglig. Genom att hitta användning för restmaterial kan det som tidigare kanske varit ett avfallsproblem nu istället bli en intäktskälla, samtidigt som det ger en positiv inverkan på vår miljö. Med vår kompetens och vår test- och demomiljö kan vi på uppdrag av enskilda parter på ett neutralt och oberoende sätt genomföra utvecklingsprojekt eller producera substanser för vidare utveckling.

Processum Intresseförening 

RISE Research Institutes of Sweden AB äger 60 % av RISE Processum AB. Processum Intresseförening har för närvarande 20 medlemsföretag och äger 40 % av RISE Processum AB. Processums ägarstruktur kopplar således ihop Sveriges nationella forskningsinstitut med en stark regional innovationsplattform. Processum Intresseförening har som syfte att tillvarata och driva medlemsföretagens intressen i Processum och dess verksamhet, vilket ger behovsägarna stort inflytande över verksamheten. 

Vad gör vi på Processum? Här kan du se hur vi arbetar för att ställa om till en fossilfri framtid.

Karin Johnson

Kontaktperson

Karin Johnson

Verkställande direktör

+46 10 516 67 68

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.