Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beslut om nationell social investeringsfond i Danmark

12 oktober 2020, 16:09

För att möjliggöra nationell vägledning och samverkan inom sociala investeringar beslutade Danmark år 2018 att inrätta en nationell social investeringsfond och har avsatt 80 miljoner DKK till fonden. Utöver möjliggörande av nya insatser är syftet med fonden att sprida insatser som har visat på god effekt. Med fonden får exempelvis kommuner, i partnerskap med allmännyttiga fonder, möjlighet att arbeta preventivt inom olika välfärdsområden. Parterna bakom fonden kommer årligen att besluta om vilka teman som kommer att prioriteras under det närmsta året och en styrelse kommer att ha det yttersta ansvaret över fördelningen av fondens medel.

”Vi måste bli bättre på att satsa på tidiga och mer förebyggande åtgärder inom de stora välfärdsområdena. Därför måste vi också vara redo att prova nya metoder och jag tror att nya partnerskap mellan den offentliga, privata och frivilliga sektorn är ett viktigt verktyg. För även om vi spenderar mycket pengar på offentliga insatser idag, har de inte alltid den önskade effekten. Jag hoppas att Socialfonden kommer att vara ett bra exempel på att både allmänheten, det civila samhället och den privata sektorn, och inte minst medborgarna, kan dra nytta av att arbeta tillsammans för att utveckla vår välfärd.”, säger Danmarks innovationsminister Sophie Løhde. 

april 1, 2019   Selma Kalkan