Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Invest4Health

Invest4Health ska stimulera nya sätt att finansiera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser där de långsiktiga ekonomiska fördelarna för hälso- och sjukvården och andra sektorer överväger de initiala kostnaderna. SHIC:s roll är att stödja fyra regionala testbäddar i Region Skåne, Nordrhein-Westfalen, Galicien och Västra Wales.

Från workshop i Wales i september 2023. Foto Richard Davies.

Invest4Health utvecklar och testar finansierings- och/eller affärsmodeller, alternativa styrningsmekanismer samt verktyg/metoder för att underlätta användningen av sociala investeringar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Arbetet omfattar tre huvudsakliga arbetsflöden:

  • utveckling av förebyggande (tvärsektoriella) insatser med tillhörande finansieringsmodell
  • iterativ testning i verkliga miljöer för att visa relevans inom skatte- och försäkringsbaserade system med fyra testbäddar
  • uppskalning och spridning av koncept och modeller som visar sig ändamålsenliga i testbäddsmiljön

Genom att bygga på kunskap och erfarenhet om sociala investeringar strävar vi efter att utveckla hållbara finansieringsmekanismer som stimulerar och ökar samverkan och investeringar inom och mellan sektorer, samtidigt som vi utmanar de traditionella finansieringsmodellerna.

SHIC ansvarar för att stödja testbäddarna och bidra med expertis kring att processleda organisationer och verksamheter för att definiera en gemensam behovs- och målbild och tillhörande effektlogik. Utifrån detta kan sedan ett socialt utfallskontrakt eller liknande konstruktion med tillhörande finansieringsmodell implementeras.

Från workshop i Wales i september 2023. Foto Richard Davies.

Projektet finansieras av Horizon Europe, inom temat Better Financing Models for Health Systems. Projektkoordinator är Region Skåne och konsortiet består av 15 parter från 8 länder.

Projektperiod 2023-2026.

Projektets webbplats: https://invest4health.eu/

Shirin Bartholdsson

Kontaktperson

Shirin Bartholdsson

Innovations- och processledare

+46 73 031 19 40

Läs mer om Shirin

Kontakta Shirin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.