Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förbättrat stöd till utsatta barn och unga – lärdomar från socialt utfallskontrakt i Norrköping

12 oktober 2020, 17:19

År 2015 började Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lumell Associates att diskutera möjligheten att upprätta en ny form av samarbete för att gemensamt adressera en samhällsutmaning. Inspirationen var dels Norrköpings och SKL:s erfarenheter av sociala investeringar dels den utveckling som börjat i andra länder kring så kallade Social Impact Bonds. En förstudiefas och intensiv dialog kring insatser och kontraktering resulterade i att Sveriges första sociala utfallskontrakt blev operativt i augusti 2016. Under arbetets gång har många lärdomar dragits och i rapporten sammanfattas några av dessa. Den slutliga utvärderingen kommer under hösten 2020 och syftet här är främst att visa på resultat och erfarenheter utöver de utfallsmått som ligger till grund för effektutvärderingen av projektet.