Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SHIC Förstudie - Nationell utfallsfinansiering och stöd för tvärsektoriella och tidiga insatser

Eftersom sociala investeringar i allmänhet är långsiktiga och berör flera aktörer har kommuner och regioner ofta svårt att omsätta dem i praktiken. Samtidigt behöver den offentliga sektorn bli bättre på att driva innovation över stuprör och huvudmannagränser. En lösning är att staten hjälper till med finansieringen inom ramen för en modell som kallas nationell utfallsfinansiering. Förstudie kring Nationell utfallsfinansiering och stöd för tvärsektoriella och tidiga insatser presenterar RISE & SKR:s förslag för hur en sådan modell skulle kunna utformas.

Förstudien har bedrivits november 2021-mars 2022. I arbetsgruppen från SKR och RISE har följande ingått: Ing-Marie Wieselgren, SKR, Helena Orrevad, SKR, Tomas Bokström, RISE Social & Health Impact Center, Lovisa Vildö, RISE Social & Health Impact Center, Jacob Wisén, RISE Social & Health Impact Center

Tomas Bokström

Kontaktperson

Tomas Bokström

Projektledare

+46 72 544 56 07

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.