Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsfrågan skapar nya möjligheter för industrin

De kommande åren kommer stora förändringar ske inom industrin. RISE har tillsammans med industrin tagit fram en färdplan för att visa vilka nya möjliggörande teknologier som kommer att vara viktiga. Digitalisering, AI och nya teknologier ger förutsättningar för bland annat effektiviseringar, analys och optimering. Gamla processer utmanas och kunskap om den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för svensk konkurrenskraft. Men viktigast av allt inom industrin just nu är hållbarhetsfrågan och hur man använder hållbarhetsaspekten till sin fördel.

Sverige räknas som ett av de allra mest innovativa och kunskapstäta länderna i världen. Och Sveriges näringsliv består bland annat av flera stora internationellt framgångsrika industriföretag. Men trots mycket kunskap och stort fokus börjar Sverige och Europa halka efter nationer som USA och Kina inom vissa områden som till exempel utprovning av 5G.

– Vi har all kunskap och teknik för 5G i Sverige men det gäller att utnyttja det. Vi har också till exempel många bra forskargrupper runt AI men vi lyckas inte få ut kunskapen till industrin där den kan göra stor skillnad, säger Stig Larsson, tillförordnad enhetschef inom Automation och effektivitet på RISE.

Hållbarhetsfrågan – en möjlighet för nya affärsmodeller

På uppdrag av Teknikföretagen och Vinnova har RISE tagit fram ett förslag på färdplan för industrin med syfte att säkerställa den svenska industrins konkurrenskraft i framtiden. Projektet inleddes med en stor mängd intervjuer och workshoppar med representanter från industrin och akademin.

– Den teknologiska utvecklingen i industrin är viktig samtidigt som kunskapen om att hantera förändring och hur människan ska fungera i kombination med maskiner i framtiden är avgörande. Men viktigast av allt inom industrin just nu är hur man ställer om industrin till att vara mer hållbar. Mycket har hänt på det här området bara under 2019 och idag finns en förståelse och en hög ambition. Man ser inte hållbarhetsvinkeln som ett problem utan som en möjlighet för nya typer av affärsmodeller och innovationer, säger Stig Larsson.

– Hållbarhetsfrågan genomsyrar hela industrin idag. Och från att många företag tidigare såg det som en belastning för sin verksamhet så ser allt fler affärsmöjligheter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering på RISE.

Vi måste koncentrera oss på vissa områden och bli riktigt bra på dem

Förskjutning av ansvar

Digitaliseringen av industrin möjliggörs av bland annat AI och analys. Det har gett att allt fler företag som tidigare sålt produkter idag säljer tjänster.

– Vi ser en förskjutning, från att tidigare sålt till exempel kullager säljer man nu pålitlig rotation, från element till en temperatur i ett rum. Ansvaret förskjuts från köparen till säljaren vilket stöder ett effektiviseringstänk och en cirkulär ekonomi. Det kan vara allt från till exempel delningsekonomi till att använda restprodukter i nya ekosystem. säger Per-Olof Sjöberg.

– När ansvaret ligger på säljaren skapas ett nytt effektiviseringsbehov. Säkrare leveranser och längre livslängd blir viktigare. En kylskåpsleverantör som säljer fem grader plus istället för kylskåp säkerställer att vitvarorna håller väldigt länge och gör kylskåpen smarta genom AI för att optimera kylan. Med AI kan kylskåpet prediktera när temperaturen kommer gå upp eller ner och när elen är som billigast. Om kylan är billigare på natten kan temperaturen sänkas ytterligare nattetid för att sedan ligga på fem plus på dagen, säger Stig Larsson.

Spårbarhet, nya material och samarbete

Spårbarhet och nya hållbara material inom industrin blir också allt mer viktigt i ett hållbarhetstänk.

– Det handlar om spårbarhet inom många olika typer av material så som bland annat metaller och livsmedel, säger Per-Olof Sjöberg.

– Något vi också ser mer fokus på är materialteknik och hur vi utnyttjar nya material för att ersätta oljebaserade material så som plast, säger Stig Larsson.

Samarbete blir allt viktigare, både över nationsgränserna inom EU och i kluster där flera småföretag går ihop och delar kunskap och teknik.

– De stora bolagen är bra på internationella samarbeten men de små och medelstora företagen är bra på innovation. Genom att göra gemensamma investeringar kan även mindre företag få tillgång till nya områden och ny kunskap. I USA är de bättre på den här typen av samarbeten men vi börjar se tendenser även i Europa nu, berättar Stig Larsson.

Investera i vår egen framtid

Sverige ligger i framkant gällande innovation och är, enligt en ny undersökning av Bloomberg, till och med världens femte mest innovativa land och bäst på innovation i Norden. Men vi är även beroende av andra länder.

– Vi måste koncentrera oss på vissa områden och bli riktigt bra på dem. Vi behöver till exempel fortsätta fokusera på komplexa system och teknologier. Även att vi gör stora satsningar inom AI och cybersäkerhet så behöver vi bli ytterligare bättre inom de områdena. Vi måste vara på tårna och investera i vår egen framtid, avslutar Per-Olof Sjöberg.

Lansering av färdplan för industrin, 6 maj 2020

Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärsutvecklare

+46 70 519 04 91

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.