Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från hållbar produkt till hållbar produktion

Vår resursanvändning ökar varje år. I Sverige lever vi som att vi hade fyra jordklot. En hållbar produktion innebär att man konstruerar produkter för att vara resurseffektiva i alla faser. Det vill säga hållbarhet från råvara till råvara igen.
– Vi behöver se en markant förbättring, säger Anders Gotte på RISE.  

Nya krafter i samhället ställer krav på hållbara produkter. Samtidig ställs också krav på en hållbar produktion. Hållbar produktion kan definieras med socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar produktion.

– Industrin måste ställa om och anpassa sig till nya material och produktionssätt. Man strävar efter cirkularitet och man behandlar resurserna som ändliga. Vilket de också är, berättar Anders Gotte, avdelningschef för avdelningen Tillverkningsprocesser på RISE.

Hållbar produktion i olika branscher

Men hållbarhetsfrågorna kan skilja sig åt mellan olika branscher.

– Att sänka utsläppen är såklart oerhört viktigt inom de flesta branscher. Många ställer om till en elektrifierad industri. Men branschernas hållbarhetsfokus kan utöver det variera mycket. Inom många områden arbetar man för att få bort farliga moment i produktionen. Flera företag flyttar hem produktionen för att nu producera lokalt i Sverige. På så vis skapar man sig bättre kontroll över alla delar. Många industrier automatiserar dessutom stora delar av sin produktion. På så vis får de också bättre kontroll och data, säger Anders Gotte.

Det alla branscher har gemensamt är att alla måste bli bättre. Alla måste agera. Vår resursanvändning ökar varje år. Idag förbrukar vi jordens resurser på ett kvartal. Samtidigt blir vi fler människor på jorden.

– Vi behöver se en markant förbättring inom kort. Som jag ser det så bör vi ha en förmåga att bli dubbelt så bra inom några år och kanske ytterligare dubbelt så bra inom inte allt för lång tid, säger Anders Gotte.

För några år sedan trodde man inte att man kunde ta betalt för hållbarhet

Resurseffektivitet i alla faser

Råvaruströmmarna ställs om till mer återvunnet material och det ställer krav på mer robusta processer.

– Produkter optimeras ofta för att vara resurseffektiva i användningsfasen men med en hållbar produktion behöver vi se till hela produktcykeln. Det vill säga hållbarhet från råvara till råvara igen. En hållbar produktion innebär att man konstruerar produkter för att de ska vara resurseffektiva i alla faser. Produkten ska till exempel kunna återanvändas, man ska kunna separera de olika materialen och det måste finnas processer som stödjer att plocka isär produkterna. Man måste också veta hur man ska hantera produkten vid end-of-life, säger Anders Gotte.
 

Medvetenheten kring vikten av hållbar produktion är idag stor. Transparens och spårbarhet i produktionen är allt viktigare.

– För några år sedan trodde man inte att man kunde ta betalt för hållbarhet. Men idag ställer kunderna höga krav. Och hållbarhet har blivit en viktig faktor för Employer Branding och att attrahera rätt kompetens, säger Anders Gotte.

Att behålla konkurrenskraften

Hållbar produktion måste även kopplas till bibehållen konkurrenskraft.

– I realiteten måste alltid hållbarhet kombineras med lönsamhet. Idag finns det många verktyg för att mäta, analysera och öka tillgängligheten i produktionssystemet. Genom att till exempel använda maskindata och digitala tvillingar kan man testa och utveckla processer utan att störa produktionen, säger Anders Gotte.

Ny kompetensplattform

För att hjälpa industrin att ställa om har RISE startat kompetensplattformen Digitalisering av produktionssystemet. Här samlas kompetenser från helt skilda områden inom RISE så som till exempel digitala system, sensorik och mätteknik. RISE har ett hundratal testbäddar som också är viktiga resurser i kompetensplattformen. Här kan man mäta och analysera processer i en produktionslik miljö men utan att det stör produktionen.

– RISE har en oerhörd bredd i vårt angreppssätt. Det är vår styrka och med det vill vi hjälpa företag inom många olika branscher att utveckla sin produktion, säger Anders Gotte.

Anders Gotte

Kontaktperson

Anders Gotte

Avdelningschef

+46 10 228 49 14

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.