Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Brandteknik Reaction to Fire

EGOLF Reaction to Fire 2024

Det är många faktorer som kan påverka resultaten under ett brandtest. Många av dessa faktorer är beroende av operatören. Därför är operatörens utbildning, erfarenhet och attityd avgörande för att minimera de faktorer som kan skapa osäkerhet under testet.

För att få gemensamma tolkningar och minimera de osäkerhetsfaktorer som är operatörsberoende anordnar EGOLF (European Group of Organisations for Fire testing, inspection and certification), harmoniserande kurser i ett flertal brandteststandarder. Dessa standarder används för att kunna klassificera byggprodukter enligt EN 13501-1.

Kursen erbjuds både för medlemmar av EGOLF och icke-medlemmar.

Kursen hålls på engelska.

Kursen innehåller teoretisk information och praktiska uppgifter i laboratoriet av följande metoder:

  • Obrännbarhet, EN ISO 1182
  • Bestämning av värmevärde (kalorimetriskt värde), EN ISO 1716
  • Byggprodukter utom golvbeläggningar utsatta för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål (SBI), EN 13823
  • Antändlighet vid direkt påverkan av en låga - Del 2: Provning med enkel låga, EN ISO 11925-2
  • Brandteknisk provning av golvbeläggningar - Del 1: Bestämning av brandtekniskt beteende vid påverkan av värmestrålning, EN ISO 9239-1

Tillfällen

EGOLF Reaction to Fire 13-17 May 2024
Brinellgatan 4 Borås Sverige
Karta
13 maj 2024 - 17 maj 2024
09:00-16:00
0 € (exklusive moms)
Kurs
Fysiskt
Engelska
Program
Program

Harmonisation courses EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2, EN 13823, EN ISO 1182 and EN ISO 1716
13 – 17 Maj, 2024

Kursveckan startar måndag den 13 maj kl. 13.00 och slutar fredag 17 maj kl. 15.00. För mer detaljerade start och sluttider för respektive kurs/dag vänligen se programmet. OBS! Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

+46 10 516 50 84

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Linnea Hemmarö

Administratör

Linnea Hemmarö

Kundsupportadministratör

+46 10 516 59 86

Läs mer om Linnea

Kontakta Linnea
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Registration of interest

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.