Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Provning av mursten, murblock och tegel.

Provning och preparering av mursten, murblock och tegel.

Syfte

Provning och preparering av mursten, murblock och tegel för bestämning av mått, tryckhållfasthet, fuktbetingade rörelser, vattenabsorption, frostbeständighet.

Vi hjälper er med förprovning, typprovning och fortlöpande egenkontroll. Resultatet kan vara del av kvalitetssäkring.

Metod

Provning av mursten, murblock och tegel i vårt laboratorium. Se vanliga metoder under Standarder.

Vi utför både ackrediterade och icke ackrediterade provningsmetoder. Kontakta oss för mer information.

Leveranser

Provningsrapport enligt metod erhålles.

Beställning

Beställning görs via kontaktpersoner.

Fakta

Tjänst

Provning av mursten, murblock och tegel.

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ

Område

Byggd miljö, Cement och betong, Infrastruktur, Samhällsbyggnad

Leveransnivå

Ackrediterad, Oackrediterad

Standarder

SS-EN 772-1 + A1 / 12390-3 Bestämning av tryckhållfasthet

SS-EN 772-13 Bestämning av netto och brutto torrdensitet (natursten undantaget)

SS-EN 772-14 Bestämning av fuktbetingade rörelser hos lättklinkerblock och fabrikstillverkad sten

SS-EN 772-16 Bestämning av mått

SS-EN 772-20/A1 Bestämning av planhet hos ytor

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Information om leveranstid ges av kontaktperson.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Kontaktperson

Andreas Krantz

Assisterande laboratorieingenjör

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.