Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiell analys på byggnadsmaterial

När det finns fukt i en byggnad finns det risk för mögelskada. Mögel är idag ett samhällsproblem med både ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser och accepteras inte i en byggnad om det finns risk att innemiljön påverkas. När det finns tecken på skador, eller när brukarna upplever besvär i innemiljön, anlitas ofta en konsult för att utreda orsaker

Syfte

Syftet med tjänsten är att bedöma förekomst och frekvens av mikroorganismer, i dagligt tal kallat mögel, på material. I första hand används tjänsten för att analysera påväxt på byggnadsmaterial från byggnader. Även andra material kan analyseras, tex textilier och förpackningsmaterial. 

Metod

Analyser genomförs enligt SP-MET 3881, en metod som är väl beprövad och används av flera institutioner runt om i Sverige. En kvantitativ analys av mikroorganismer på materialet görs med hjälp av mikroskop. Mikro­organismer som analyseras är svampar och en typ av bakterier, aktinomyceter. Frekvensen, det vill säga omfattningen av det totala angreppet, bedöms och klassas som ingen, sparsam, mått­lig eller riklig påväxt.

Leverans

Analysresultat redovisas i tabellform i en skriftlig rapport, tillsammans med vägledande tolkningshjälp. Analysen ger svar på provets status, inte hela konstruktionens. Eventuella åtgärdsförslag för byggnaden kan därför inte göras enbart utifrån analysresultaten. Observera också att även om det finns samband mellan fukt och mögel och hälsobesvär i innemiljö, finns inte i dagsläget någon enskild mikrobiell analys som kan sättas i samband med eventuell hälsopåverkan.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analyser av mikroorganismer på byggnadsmaterial

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

SP-MET 3881

Pris

1550 kr för första provet, 1400 kr per extra prov i samma provning. Vid expressanalys tas det en expressavgift á +400 kr per prov.

Leveranstid

Normal leveranstid för analyssvar är 5-10 arbetsdagar. Snabbare analyssvar kan efter överenskommelse lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Förberedelser

Materialprover placeras i papperskuvert/papperspåsar efter provtagning. De får inte läggas i plastpåsar eftersom det finns risk för att fuktnivån höjs, med risk för ny påväxt.

Det är viktigt att provet är representativt för kon­struktionen. Provtagaren ansvarar för att detta uppfylls.

Prover skickas till: RISE Research Institutes of Sweden AB, Johanna Elam, Box 857, 50115 Borås. 
Har du behov av snabba analyssvar, kontakta först på mail/via kontaktformulär på denna sida. 

Johanna Elam

Kontaktperson

Johanna Elam

Forskare

+46 10 516 57 78

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.