Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Analys och utvärdering av Organisatorisk och social arbetsmiljö

En god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet går oftast hand i hand, oavsett om det är i ett mindre high tech-företag, större verkstadsindustri eller vård- och omsorgsverksamheter. För att medarbetare ska må bra och leverera det som krävs i jobbet är de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna av central betydelse.

Syfte

För arbetsgivare, inom såväl privat som offentlig verksamhet, är en fördjupad analys och utvärdering av faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön värdefull för att synliggöra det som redan fungerar bra men också för att identifiera faktorer som behöver utvecklas. Det kan handla om ledning och styrning, fördelning av arbetsuppgifter, delaktighet, det sociala klimatet och samspelet i en organisation. Det kan också röra resurser i form av kompetens och bemanning, arbetsmetoder samt möjligheter till egen påverkan och återhämtning i arbetet.

Metod

Analysen och utvärderingen baseras på aktuella och vetenskapligt beprövade modeller för organisatorisk och social arbetsmiljö samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Företagets/organisationens egna underlag (enkäter, arbetsskade- och sjuk/friskstatistik) används i analysen och kan vid överenskommelse kompletteras med ytterligare datainsamling via intervjuer, workshops, observationer eller enkäter.

Leveranser

Vi erbjuder alltid en kortfattad digital rapport där syfte, metod, analys och resultat redovisas. Utifrån den aktuella verksamhetens behov kan vi också återkoppla muntligt och genomföra workshops för att komma fram till relevanta åtgärder. Vi har även resurser för att coacha i olika typer av förändringsprocesser där produktions- och arbetsmiljöutveckling integreras. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Mer information

Aktuella föreskrifter och rapporter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Framtidens Arbetsmiljö i Sverige. KS-rapport 2020:1. Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. KS-rapport 2020:2. Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Nya sätt att organisera arbete-betydelsen för arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställning 2018:2. Arbetsmiljöverket.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analys och utvärdering av Organisatorisk och social arbetsmiljö

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Beslut om fördjupad analys och utvärdering av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön bör ha föregåtts av dialog mellan arbetsgivare och fackliga parter i skyddskommitté eller motsvarande gruppering.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Katrin Skagert

Kontaktperson

Katrin Skagert

Forskare

+46 73 803 80 54

Läs mer om Katrin

Kontakta Katrin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.