Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Delaminering av glasfiberarmerad plast i rökgasmiljö

RISE unika testbädd ger ökad kunskap om vad som orsakar delaminering av glasfiberarmerad plast, GAP, i korrosiva miljöer. Livslängd och underhållsbehov av rökgaskanaler kan beräknas och bättre material för användning i förbränningsanläggningar kan utvecklas.

Glasfiberarmerad plast, GAP, är ett välbeprövat material för korrosiva miljöer som rökgaskanaler och skorstenar till förbränningsanläggning. Rökgaskanaler och annan utrustning får utstå växlande driftförhållanden med snabba skiften mellan fuktiga rökgaser och torra och varma rökgaser. Den termiska chock materialet utsätts för, riskerar att ge delamineringar och som följd och stora kostnader för underhåll.

Testas som i faktisk drift

Den testmetod som RISE tagit fram och som används i testbädden överensstämmer väl med faktisk drift i en förbränningsanläggning, med avseende på temperaturväxlingar, lufthastighet och luftfuktighet. Här kan samma laminatuppbyggnad som i verkliga konstruktioner användas, det kan vara provbitar tagna ur komponenter som varit i drift eller nya bitar. Testbädden kan hantera rör med en diameter på upp till 40 centimeter och en längd på 1,5 meter.

Provbitarna utsätts för en simulerad bypass-operation, en operation som är sammankopplad med en negativ materialpåverkan. I cykler cirkuleras luften i röret och varieras mellan fuktig luft på omkring 70 grader och torr luft upp till 200 grader. En upphettning tar omkring 3,5 minuter och ungefär lika snabbt går det för en nedkylning. Under upphettningen utsätts röret dessutom för en lufthastighet på upp till 8 meter per sekund, för att simulera den varmluftsgenomströmning som blir i en skorsten.

Unik i Europa

RISE testbädd är en enda i Europa som kan simulera en bypass-operation med så snabba växlingar och höga temperaturer kombinerat med stora provbitar. Här kan vi i detalj studera vilken inverkan som fukt, temperatur och laminatuppbyggnad har på konstruktionens livslängd.

Genom testbädden kan RISE:

  • Bidra till en djupare förståelse för de mekanismer som orsakar delamineringsskador i materialet
  • Bidrar till utveckling av nya GAP-laminat, GAP med invändning linning och ytbelagda metaller för den här typen av miljöer, med förbättrad tålighet mot delamineringar
  • Bidra med kunskap om livslängd för materialet för att bättre kunna förutse behov av underhåll
  • Bidra till kvalitetskontroll för rökgasanläggningar

Fakta

Namn på Test & Demo

Delaminering av GAP i rökgasmiljö

Etableringsår

2019

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Fastigheter / infrastruktur, Energi och Miljöteknik, Material

Område

Korrosion, Materialomställning, Risk och säkerhet

Region

Region Stockholm

Love Pallon

Kontaktperson

Love Pallon

Seniorforskare

Läs mer om Love

Kontakta Love
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.