Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vind-våg-interaktionen

Vind-våg-interaktionens inverkan på vindkraftsparker till havs

Projektet undersöker hur vind och vågor interagerar i det marina atmosfäriska gränsskiktet och hur denna interaktion i sin tur påverkar vindkraftsparker till havs. Projektet uppnår detta genom utvecklingen av en modellkedja som valideras med fältdata från Östersjön och Kattegatt.

Syftet med studien är att öka kunskapen om blockeringseffekt och minska osäkerheter relaterade till kraftproduktion i vindkraftsparker. Huvudmålet med projektet är att genomföra en teknisk-ekonomisk studie av blockeringseffekter på havsbaserade vindkraftverks energisystem med fokus på våg-vind-interaktion, batymetri och havsbottenstrukturens påverkan.

De specifika målen är följande:

1. Härleda benchmarkingdata baserat på fullskalig data från två platser i Östersjön/Kattegatt för att kvantifiera blockeringseffekter på vindkraftsparker.

2. Att utveckla högupplösta öppen källa verktyg för kopplad våg-vind-modellering av vindkraftsparker till havs. De utvecklade modellerna kommer att släppas inom nektar++-distributionen.

3. Att undersöka den potentiella effekt som batymetrin kan ha på det marina atmosfäriska gränsskiktet och därefter på produktionen av vindkraftsparker till havs.

4. Kartlägga territorialvatten i första hand för Östersjöländer efter deras förväntade exponering för blockeringseffekter.

5. Etablera nya samarbeten mellan RISE, universitet och vindkraftsutvecklare till havs inom havsbaserad vindenergiforskning.

Sammanfattning

Projektnamn

Vind-våg-interaktionen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Claes Eskilsson

Forskare

Läs mer om Claes

Kontakta Claes
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Salur Basbug

Kontaktperson

Salur Basbug

Forsknings och utvecklingsingenjör

+46 10 516 52 81

Läs mer om Salur

Kontakta Salur
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.