Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Återvunna produkter
Foto: Anna Edsberger

Vårda - Cirkulära flöden av plast & textil i sjukvården

Hur kan man samla in och återvinna engångsprodukter i sjukvården på ett säkert och hållbart sätt? Detta projekt kommer att genomföra praktiska försök som kommer att ligga till grund för förslag på cirkulära affärsmodeller.

Sjukvårdssektorn är en stor konsument av engångsprodukter i plast, en högkvalitativ ström som idag endast går till energiåtervinning. WHO, världshälsoorganisationen, uppskattar att ca 85% av den totala avfallsströmmen från sjukvården är ’non-hazardous’ och därmed potentiellt lämplig för återvinning. 

Projektet syftar till att identifiera affärsmodeller och produktdesigner med potential att främja separat insamling och återvinning av plast och textil från sjukvårdssektorn.

Praktisk insamling och återvinningsförsök av polypropen (PP) kommer att genomföras. Insamlingsförsök kommer att ske på ett antal utvalda avdelningar på ett sjukhus inom Region Skåne. Genom att göra större insamlingsförsök kommer projektet att kunna utvärdera verkliga volymer av riskfri plast samt verklig kvalitetsutvärdering av den insamlade och återvunna plasten, samt samla in information om faktiska kostnader för den separata hanteringen av plast som går till återvinning.

Förutom insamlingsförsök kommer ett återvinningsförsök av den insamlade plasten att göras med tillhörande förtvätt. Den återvunna plasten kommer att utvärderas till vilka produkter den kan användas och om möjligt kommer en prototyp att tillverkas. Utvärderingen av plastkvaliteten från återvinningsförsöket kommer att ligga till grund för designförslag för bättre återvinning av testade plastprodukter och även inköpsguider. Detta kommer att ske i nära samarbete med medtechbolag och regioner.

Ett viktigt resultat från projektet är förslag på affärsmodeller baserade på olika scenarier. Tack vare den breda sammansättningen av partners i projektet är nästan alla delar i värdekedjan representerade. Partnerna tillsammans med informationen från de praktiska försöken kommer att borga för att affärsmodellerna har en verklig förankring och större möjlighet att implementeras. 

Sammanfattning

Projektnamn

Vårda

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Total budget

1 591 000 SEK

Partner

Becton Dickinson Sweden AB, Borealis AB, Hammarplast Medical AB, Mölnlycke Health Care AB, Reelab AB, Rondo Plast AB, Region Skåne

Finansiärer

Klimatledande Processindustri, Region Skåne

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Jamilla Nilsson

Kontaktperson

Jamilla Nilsson

Projektledare

+46 10 516 57 95

Läs mer om Jamilla

Kontakta Jamilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Abhijit Venkatesh

Kontaktperson

Abhijit Venkatesh

Forskare

+46 10 228 46 40

Läs mer om Abhijit

Kontakta Abhijit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.