Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nationellt center för hållbar plast

Nationellt center för hållbar plast skapar, samlar och sprider kunskap om hållbara polymera material och för samman industri, akademi, institut och branschorganisationer med målet att tillsammans nå fossilfrihet genom världsledande utveckling och produktion. 

Med tanke på att polymera material i dagens produkter måste uppfylla högre krav än tidigare, med rätt cirkulära egenskaper, resulterar det i stora förväntningar på material- och maskintillverkare idag. Vilket både är en utmaning och en möjlighet till stärkt konkurrenskraft för svensk plastindustri. I processen med att ersätta traditionella plaster med hållbara alternativ, utan att tumma på funktion och kvalitet, dyker många frågor upp. 

  • Hur anpassas befintliga processer till de nya hållbara materialen?
  • Hur nyttjar vi på bästa sätt digitala verktyg för att till exempel säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan?
  • Hur ser affärsmodeller och samverkansformer ut som behövs för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför och behöver lösa tillsammans?
  • Hur kan vi validera och certifiera material och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

Som en oberoende tredje part, där total öppenhet eller strikt sekretess kan tillämpas, möjliggörs gränsöverskridande samverkan mellan plastvärdekedjans aktörer med det gemensamma målet att nå fossilfrihet och stärka marknadspositionen för svensk plastindustri. Här kan du få stöd genom alla steg - från kravställning till produktlansering - för att säkra hållbarhet utifrån såväl ett miljömässigt som ekonomiskt, socialt och funktionellt perspektiv. 

Vem kan få hjälp?

Bland våra kunder och partners finns såväl den ensamma entreprenören som det multinationella bolaget, liksom kommunala och statliga bolag i behov av utredning av en hållbar plastprodukt. Vi ser att det finns ett stort behov av nya lösningar i allt från cirkulära affärsmodeller till resursanvändning, produktdesign, processoptimering, certifieringar och märkningar. Oavsett hur stor eller liten din fråga är, kan vi anpassa vår kunskap efter ditt behov.

Vad erbjuder vi?

Vi kan hjälpa till där det behövs, oavsett var i värdekedjan du befinner dig, genom direkta uppdrag, samfinansierade utvecklingsprojekt eller offentligt finansierade forskningsprojekt. Exempelvis kan befintliga processer anpassas eller testas som nya hållbara material. Vi nyttjar våra digitala verktyg för att säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan och kan också validera och certifiera material och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Genom att jobba med olika affärsmodeller och samverkansformer kan vi lösa komplexa utmaningar och hjälper dig på så sätt navigera framåt för att gå vidare i processen, utan att tumma på funktion och kvalitet.

Med vår samverkan mellan industri, akademi och institut, genererar vi ny kunskap och ser till att vi i centret jobbar med state-of-the-art material, processer och metoder. Med en vetenskaplig grund och mångårig erfarenhet har vi på så sätt byggt upp en projektportfölj med forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta utmärker oss mot andra aktörer - vi erbjuder både långsiktig forskning och hands-on provning och utveckling.

Tillgång till RISE samlade kompetens inom hållbar plast

Hos oss på Nationellt center för hållbar plast har du möjlighet att påverka satsningar och investeringar inom centret genom att vara med i vårt nätverk. Vi erbjuder stora möjligheter att skapa nya relationer såväl som förbättra befintliga, samt att på centrets neutrala mark samverka under nya former. Kontakta oss för att vara en del av vårt nätverk!

Tre behovsområden

Nationellt center för hållbar plast hjälper dig med stora och små frågor. Vårt tjänsteerbjudande har utvecklats i samråd med industrin och är format utifrån tre behovsområden: teknikutveckling, hållbarhet och nätverkande.

Läs mer om dessa nedan.

Har du frågor, önskar du vara en del av vårt nätverk eller vill du komma i kontakt med oss, hör av dig!

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Fredrik P Bergfeldt

Kontaktperson

Fredrik P Bergfeldt

Projektledare

+46 10 228 43 33

Läs mer om Fredrik P

Kontakta Fredrik P
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Wiktorsson

Kontaktperson

Anna Wiktorsson

Marknadschef

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.