Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nationellt center för hållbar plast

Polymera material i dagens produkter behöver uppfylla helt andra krav på hållbarhet än tidigare. Produktägares miljöagenda, styrd såväl av bolagens egna hållbarhetsmål som konsumenters och lagstiftares, innebär förväntningar på material- och maskintillverkare att leverera hållbar plast med rätt cirkulära egenskaper. Detta är en utmaning, men även en möjlighet till stärkt konkurrenskraft för svensk plastindustri. 

Nationellt center för hållbar plast på RISE har initierats för industrin, tillsammans med industrin. Centret ska vara en neutral arena där företag, akademi och branschorganisationer inom svensk plastindustri kan bygga kompetens, både tillsammans och i den enskilda organisationen. Som en oberoende tredje part, där total öppenhet eller strikt sekretess kan tillämpas, möjliggörs gränsöverskridande samverkan mellan plastvärdekedjans aktörer med det gemensamma målet att nå fossilfrihet och stärka marknadspositionen för svensk plastindustri. Här kan du få stöd genom alla steg - från kravställning till produktlansering - för att säkra hållbarhet utifrån såväl ett miljömässigt som ekonomiskt, socialt och funktionellt perspektiv. 

Tillgång till RISE samlade kompetens inom hållbar plast

Som medlem i Nationellt center för hållbar plast är har du möjlighet att påverka satsningar och investeringar inom centret. Genom medlemsnätverket och centrets aktiviteter erbjuds stora möjligheter att skapa nya relationer såväl som förbättra befintliga, samt att på centrets neutrala mark samverka under nya former. Som medlem får du också förtur till att använda RISE test- och demoutrustning och medverka i forskningsprojekt. Läs mer om medlemskap.

I processen med att ersätta traditionella plaster med hållbara alternativ, utan att tumma på funktion och kvalitet, dyker många frågor upp. Hur anpassas befintliga processer för till exempel formsprutning, till de nya hållbara materialen? Hur nyttjar vi på bästa sätt digitala verktyg för att till exempel säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan? Hur ser affärsmodeller och samverkansformer ut som behövs för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför och behöver lösa tillsammans? Hur kan vi validera och certifiera material och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

Nationellt center för hållbar plast hjälper dig i dessa och många andra frågor, stora som små. Tjänsteerbjudandet har utvecklats i samråd med industrin och är format utifrån tre behovsområden: teknikutveckling, hållbarhet och utbildning.

Teknikutveckling: Expertis och testbäddar för bland annat analys av materialegenskaper, materialval och utveckling, och produkt- och processutveckling, t ex kompoundering eller formsprutning.

Utbildning: Skräddarsydda utbildningar som hjälper dig i omställningsprocessen.

Hållbarhet: Expertis och testbäddar inom hållbarhet, exempelvis hållbarhets- och livscykelanalys, bionedbrytbarhet och säkerhetsanalyser.

Kan plast vara en möjliggörare för fordonsindustrins omställning? 

Ta del av det digitala seminariet som sändes den 8 november 2022.

Vill du bli medlem?

Lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vid dig inom kort.

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter
Anna Wiktorsson

Kontaktperson

Anna Wiktorsson

Forsknings- och affärsutvecklare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Conny Gustavsson

Kontaktperson

Conny Gustavsson

Forsknings- och affärsutvecklare

+46 10 228 49 21

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.