Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Nationellt center för hållbar plast

Nationellt center för hållbar plast för samman industri, akademi, institut och branschorganisationer med målet att tillsammans nå fossilfrihet genom världsledande utveckling och produktion. 

I processen med att ersätta traditionella plaster med hållbara alternativ, utan att tumma på funktion och kvalitet, dyker många frågor upp. 

  • Hur anpassas befintliga processer till de nya hållbara materialen?
  • Hur nyttjar vi på bästa sätt digitala verktyg för att till exempel säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan?
  • Hur ser affärsmodeller och samverkansformer ut som behövs för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför och behöver lösa tillsammans?
  • Hur kan vi validera och certifiera material och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 

Som en oberoende tredje part, där total öppenhet eller strikt sekretess kan tillämpas, möjliggörs gränsöverskridande samverkan mellan plastvärdekedjans aktörer med det gemensamma målet att nå fossilfrihet och stärka marknadspositionen för svensk plastindustri. Här kan du få stöd genom alla steg - från kravställning till produktlansering - för att säkra hållbarhet utifrån såväl ett miljömässigt som ekonomiskt, socialt och funktionellt perspektiv. 

Vem kan få hjälp?

Bland våra kunder och partners finns såväl den ensamma entreprenören som det multinationella bolaget samt kommunala och statliga bolag i behov av utredning av en hållbar plastprodukt. Vi ser att det finns ett stort behov av nya lösningar i allt från cirkulära affärsmodeller till resursanvändning, produktdesign, processoptimering, certifieringar och märkningar. 

Vad erbjuder vi?

Vi hjälper till oavsett var i värdekedjan du befinner dig genom uppdrag, samfinansierade utvecklingsprojekt eller offentligt finansierade forskningsprojekt. Exempelvis kan befintliga processer anpassas eller testas som nya hållbara material. Vi nyttjar våra digitala verktyg för att säkerställa spårbarhet genom hela värdekedjan och kan också validera och certifiera material och produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Genom att jobba med olika affärsmodeller och samverkansformer kan vi lösa komplexa utmaningar och hjälper dig på så sätt navigera framåt för att gå vidare i processen, utan att tumma på funktion och kvalitet.

I samverkan med industri, akademi och institut, genererar vi ny kunskap och jobbar med state-of-the-art material, processer och metoder. Med en vetenskaplig grund och mångårig erfarenhet har vi på så sätt byggt upp en projektportfölj med forsknings- och utvecklingsprojekt. Detta utmärker oss mot andra aktörer - vi erbjuder både långsiktig forskning och hands-on provning och utveckling. Vårt tjänsteerbjudande har utvecklats i samråd med industrin och är format utifrån tre behovsområden: teknikutveckling, hållbarhet och nätverkande. Se hela erbjudandet.

Tillgång till RISE samlade kompetens inom hållbar plast

På Nationellt center för hållbar plast har du möjlighet att påverka satsningar och investeringar genom att vara med i vårt nätverk. Vi erbjuder möjligheter att skapa nya relationer såväl som förbättra befintliga, samt att på centrets neutrala mark samverka under nya former. 

Trendspaning: Hur kvalitetssäkrar vi framtidens plast?

Ta del av det inspelade seminariet "Hur kvalitetssäkrar vi framtidens plast?" som innehåller en trendspaning inom materialomställning och dialog med företag som representerar olika delar av värdekedjan. Det digitala seminariet hölls den 17 oktober.

Kontakta oss!

Har du frågor, önskar du vara en del av vårt nätverk eller vill du komma i kontakt med oss, hör av dig!

CAPTCHA
Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

KONTAKT

Fredrik P Bergfeldt

Kontaktperson

Fredrik P Bergfeldt

Projektledare

+46 10 228 43 33

Läs mer om Fredrik P

Kontakta Fredrik P
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.