Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Lindbäcks Bygg, Piteå

Utveckling och realisering av innovativa solelanläggningar i norr

Stora låglutande tak utgör en attraktiv yta för installation av solelanläggningar. För att effektivt kunna utnyttja denna typ av tak på nordliga breddgrader finns det ett behov av att praktiskt testa och utvärdera nya utformningar av solelanläggningar som kan öka solelproduktionen genom minskad snöskuggning jämfört med dagens konventionella lågluta

Projektet har som övergripande mål att skapa ny kunskap för hur stora låglutande tak på nordliga breddgrader kan utnyttjas effektivt för solelproduktion. Projektet ska realisera två koncept inklusive montagelösning vilket ska klara av kritiska vind- och snölaster. Testanläggningarna ska ge en högre solelproduktion än en konventionell referensanläggning och ha en maximal snörelaterad produktionsförlust på 5 % på årsbasis. Investeringskalkylen för minst en av utformningarna som testas ska vara mer lönsam än för en konventionell anläggning vid beräkning för en storskaliganläggning. Projektet är en del i att avancera anpassningen av solelanläggningar till nordiska förhållanden.

I detta projekt avser vi att utveckla numeriska metoder för att beräkna hållfastheten på montagelösningar för utformningarna, samt prova lösningarna i labb för att slutligen realisera de mest lovande utformningarna i verkliga testanläggningar. Genom detaljerad uppföljning och jämförelse med konventionella anläggningar kommer projektet leda till slutsatser om de bäst lämpade och mest effektiva utformningarna av solelanläggningar på stora låglutande tak i snörika regioner.

I Norrland anläggs det stora industri- logistik- och handelsbyggnader till följd av nyetableringar, expansion av befintliga verksamheter och flytt av hela stadsdelar. Solelanläggningar på denna typ av byggnader, som oftast har i princip platta tak, har dock en stor utmaning i norra Sverige. Solcellsmodulerna lutas endast upp 10 – 20 grader och monteras konventionellt dikt an taket, vilket medför att snö inte kan glida av modulerna utan ackumuleras under vintern. Först när snön smält bort börjar anläggningarna producera, och den potentiella produktionen under stor del av vintersäsongen går därmed förlorad. Modulerna kan även utsättas för kraftig snöbelastning vilket kan orsaka skador. 

Projektet har som övergripande mål att skapa ny kunskap för hur stora låglutande tak på nordliga breddgrader kan utnyttjas effektivt för solelproduktion. Genom att utnyttja denna kunskap förväntas följande långsiktiga effektmål uppnås:

  1. Solelanläggningar på stora låglutande tak i norra Sverige har en maximal snörelaterad produktionsförlust på 5 % på årsbasis.
  2. En majoritet av stora låglutande tak i norra Sverige, och som tål vikten av en solcellsanläggning, används för elproduktion.
  3. Takmonterade solelanläggningar i SE1 och SE2 ska till 2040 bidra med minst 3 TWh el per år i omställningen till ett fossilfritt energisystem.

Sammanfattning

Projektnamn

Stora tak 2,0

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år och 9 månader

Total budget

3,17 MSEK

Partner

Diös, Luleå Energi, Luleå tekniska universitet, Weland Stål

Finansiärer

Energimyndigheten, Diös, Luleå Energi, Weland Stål

Projektmedlemmar

Maria Svedjeholm

Kontaktperson

Maria Svedjeholm

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.