Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Solpeneler

Snövis

Solel ökar kraftigt i Sverige och många anläggningar installeras i regioner där det regelbundet förekommer snö. Solmoduler monteras i stor utsträckning på tak och kan i snörika regioner medföra en ökad eller asymmetrisk snöbelastning som taket inte är dimensionerat för, vilket medför en risk för att taket skadas eller rasar in.

Moduler kan få mekaniska skador av snölast, dels uppenbara skador men också så kallade mikrosprickor som inte kan upptäckas med blotta ögat men ändå försämra produktionen avsevärt. Att ta bort snö från takmonterade moduler kan vara befogat dels för att minska belastningen på såväl moduler som underliggande tak och dels för att öka produktionen. Det föreslagna projektet vill därför fokusera på tre relaterade områden:

  1. Effekter av takmonterade moduler på den förväntade snölasten och därmed dimensioneringen av tak
  2. Effekter av snölast på moduler i kombination med modulens utformning och montering
  3. Metoder för att få paneler snöfria med avseende på resursåtgång och möjliga modulskador

Studier av hur takmonterade solpaneler kan ändra förutsättningarna för dimensionering av tak i olika snölastzoner har inte kunnat hittas. I de tester som genomförs för certifiering av solmoduler utförs ett mekaniskt lasttest där en homogen last påförs en modul i horisontellt läge. TÜV Rheinland har utformat ett labtest som simulerar snölast på vinklade moduler. Systematiska studier av hur moduler belastas under verkliga snöförhållanden har inte genomförts. Flera studier har visat att produktionsförlusten pga snöskuggning kan vara betydande.  Många vägar för att uppnå snöfria moduler har föreslagits och en del är kommersialiserade. Endast ett fåtal metoder har dock testats och inga jämförande studier finns tillgängliga. Viss insikt i hur paneler kan komma att skadas genom snölast kan fås genom studier som sett på uppkomsten av mikrosprickor genom mekaniska lasttester under andra förhållanden.

Projektet har fem övergripande mål:

  • Inga takskador förekommer på grund av takmonterade moduler i regioner med förekomst av snö.
  • Takmonterade moduler i regioner med förekomst av snö har en maximal degradering motsvarande effektgarantin på 80% av initial effekt efter 25 år som normalt ges av leverantören.
  • Takmonterade solelanläggningar har en maximal snörelaterad produktionsförlust på 5%.
  • Ta fram rekommendationer för hur solelanläggningar ska utformas i olika snölastzoner som kan implementeras i standarder.
  • Hitta eller utveckla minst två snöborttagningsmetoder som möter de övergripande målen samt krav på maximal energiåtgång

Behandling av personuppgifter i projektet Snövis

För att kunna genomföra projektet finns en övervakningskamera uppsatt som följer hur snö ackumulerar på solpaneler. Eftersom området som upptas på övervakningskameran inte är inhägnat kan bild på dig komma att förekomma.

Sammanfattning

Projektnamn

Snöborttagningsmetoder för solpaneler

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

7 301 827 SEK

Partner

Lindbäcks Bygg, Länsförsäkringar Västerbotten, PiteEnergi, RISE

Finansiärer

Energimyndigheten, PiteEnergi, RISE, Länsförsäkringar Västerbotten, Lindbäcks Bygg

Projektmedlemmar

Mattias Lindh

Kontaktperson

Mattias Lindh

Forskare

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.