Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Solpeneler

Snövis

Solel ökar kraftigt i Sverige och många anläggningar installeras nu i regioner där det regelbundet förekommer snö. Solcellsmoduler monteras ofta på tak och kan medföra en ökad eller asymmetrisk snöbelastning som taket inte är dimensionerat för, vilket leder till en risk för att byggnaden skadas eller taket rasar.

Bakgrund

Solcellsmoduler kan få mekaniska skador av snölast; dels uppenbara skador men också så kallade mikrosprickor som inte kan upptäckas med blotta ögat men ändå försämra produktionen avsevärt. Att ta bort snö från takmonterade moduler skulle kunna vara befogat för att minska belastningen på både moduler och underliggande tak och i viss mån för att öka produktionen. Projektet fokuserade på tre relaterade områden:

  1. Effekter av takmonterade moduler på den förväntade snölasten och därmed dimensioneringen av tak
  2. Effekter av snölast på moduler i kombination med modulens utformning och montering
  3. Metoder för att få paneler snöfria med avseende på resursåtgång och möjliga modulskador

Projektet avslutades under försommaren 2023.

Huvudsakliga resultat - kortfattat

  • Kraftig vind i kombination med snöfall kan ge snölaster som överstiger takens eller byggnadernas snölastdimensionering och kan överstiga modulernas snölastklassificering.
  • Takparallella solcellsmoduler kan i vissa fall ge upphov till mindre snölaster på taket än utan moduler, vilket troligen beror på att snön glider lättare mot glas än mot takytan.
  • Även mycket små hinder och ojämnheter på eller omkring tak med solcellsmoduler kan hindra snötäcket från att glida av. Snörasskydd är mycket effektiva men även en hängränna kan exempelvis påverka avglidning.
  • När man lutar upp paneler från takytan samlas det mer snö på taket, och ju mer man lutar upp dem desto större snölast blir det.
  • Snölasten är ofta ojämnt fördelad på upplutade moduler där nederdelen får en större snölast än överdelen, särskilt om snötäcket hindras av taket från att glida av. Vid stora snölaster skulle detta kunna leda till skador i modulernas nederkant.
  • Om upplutade moduler höjs upp från underlaget så att snön fritt kan glida av blir den maximala snölasten mindre och modulerna täcks av snö under en kortare period under vintern.
  • På takparallella solelanläggningar som man kan nå från marken med teleskopiska verktyg fungerar vanliga snöröjningsverktyg som takraka och snöhyvel (med hjul och glidmatta av plast) bra. De ytbeläggningar vi testat för att snön ska glida av enklare har inte fungerat. Eluppvärmning fungerar men kräver komplicerad elinstallation och förbrukar mycket el.

Vid intervjuer med installatörer och workshop med expertgrupp lyftes det fram att man bör utforma solelanläggningar på tak som behöver snöröjas (av lastskäl) så att detta faktiskt möjliggörs. Det kan exempelvis vara större avstånd mellan modulrader och fria zoner längs takens kanter för snöhantering. Vid nybyggnation eller renovering av tak som är svåra att snöröja bör man överväga att överdimensionera taken så att snöröjning inte behövs alls.

Det också viktigt att vara medveten om att solcellsinstallatörer som regel inte tar ansvar för byggnadens hållfasthet utan att detta åligger fastighetsägaren. Om man som fastighetsägare har svårt att bedöma om det aktuella taket håller bör man anlita en byggnadsteknisk expert som kan hjälpa till med en sådan bedömning.

Publicerade resultat från projektet och information till deltagare

SLUTRAPPORT (pdf, 1.13 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Effekter av snölast på tak med solceller

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

7 301 827 SEK

Partner

Lindbäcks Bygg, Länsförsäkringar Västerbotten, PiteEnergi

Finansiärer

Energimyndigheten, PiteEnergi, Länsförsäkringars Forskningsfond, Lindbäcks bygg

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Mattias Lindh

Kontaktperson

Mattias Lindh

Forskare

+46 10 516 61 03

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.