Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild från operationssal

Sverige ledande 2030 inom avancerade terapier

Sverige ledande 2030 inom avancerade terapier är ett nationellt projekt som syftar till att, utifrån en gemensam vision och med relevanta aktörer för området, åstadkomma en långsiktig transformering av innovationssystemet kring avancerade terapier baserade på gen- och cellterapeutiska produkter (så kallade ATMP).

 Inriktningen är på övergripande mål och utmaningar som identifierats vid workshopar och i dialog med företrädare för sjukvård, industri, myndigheter och akademi:

  • Nationell samordning och kraftsamling, samt ökade internationella kontakter och samarbeten.
  • Ökad förmåga för industriell utveckling och tillverkning av ATMP i Sverige.
  • Effektiva processer för forskning och tillgängliggörande av kostnadseffektiva ATMP inom svensk sjukvård.
  • Ökad kunskap och säkring av framtida kompetensbehov.

Sammanfattning

Projektnamn

Avancerade terapier

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

5 år

Finansiärer

Vinnova, Projektparter

Extern press