Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin converted carbonacouse film

Struktur-egenskapsförhållanden i ligninbaserade kolhaltiga material

Vad gör kolmaterial som härrör från skogsresurser till bättre filtermaterial för vattenrening? En närmare kontroll av sambandet mellan produktion av biokol och prestanda kommer att utföras genom sofistikerad syntes och avancerade röntgenkarakteriseringar, och drivs av maskininlärning.

God vattenkvalitet är avgörande för människors hälsa, social och ekonomisk utveckling och ekosystemet. Industrialisering och urbanisering, tillsammans med explosiv befolkningstillväxt, har orsakat en stor utmaning för att upprätthålla säkra och rena vattenresurser. Bland många strategiska och forskningsaktiviteter för vattenskydd är ett direkt angreppssätt att utveckla biobaserade porösa material som filter för att adsorbera de farliga komponenterna i avloppsvattnet. I detta projekt syftar vi till att reda ut struktur-egenskapsförhållandet för ligninbaserat biokol för vattenreningstillämpningar, särskilt för tungmetaller och PFAS. För att jämföra ligninbaserade kol tillverkade av både lövträ och barrträ och med olika ytmodifieringar kommer vi att utnyttja avancerade röntgentekniker vid synkrotronstrålningsanläggningar för strukturell och kemisk karakterisering, speciellt under realtidsvattenrening. Den genererade stora mängden karaktäriseringsdata kommer att hanteras via maskininlärningsbaserade analysalgoritmer för förbättrad 3D-modellering och bättre statistisk korrelation mellan struktur och egenskaper för vattenrening. Med stor ambition hoppas vi att projektet så småningom kommer att hjälpa oss att förutsäga parametrar för att producera det "super" absorberande biokolet tillverkat av lignin.

Sammanfattning

Projektnamn

Biokol för vattenrening

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektägare

Projektstart

Varaktighet

3 years

Total budget

2998899 SEK

Finansiärer

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Shun Yu

Kontaktperson

Shun Yu

Forskare

+46 10 228 46 02

Läs mer om Shun

Kontakta Shun
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.