Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

StationCDM Demo

CDM är ett sätt att underlätta samverkan mellan flera aktörer inom ett digitalt ekosystem för att kunna ta beslut som är bättre för alla parter. Med denna gemensamma lägesbild kan besluten bli effektivare utifrån bl.a. tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinster. I detta projekt skall vi demonstrera hur en sådan samverkan kan gå till.

CDM (Collaborative Decision-Making) har det arbetats med inom segment för både sjöfart (Port CDM, en del av Sea Traffic Management) och flyg (Ariport CDM, tätt kopplat till SESAR) där samverkan mellan många aktörer behövs. Detta har bidragit till högre punktlighet i ankomster och avgångar samt bättre översiktsbild av positionering vilket har ökat säkerheten, minskat miljöpåverkan och höjt effektiviteten. Förutom gemensam lägesbild, omfattar konceptet också gemensamma definitioner av s.k ”states” och processbilder, uppföljning av prestanda och effekter genom gemensamma KPI:er utifrån kritiska problemområden kan identifieras. 

Baserat på den förstudie, se dokumentlänk längst ned på sidan, som gjordes under 2019 blev det nu möjligt att göra en demonstration av hur persontågen som opererar mellan Stockholm och Göteborg samt hur tågen hanteras bakom "kulisserna" på rangerbangården Hagalund.

Målet med StationCDM är att

  • Öka informationstransparansen mellan ekosystemets aktörer. Genom att samtliga inblandade aktörer på ett strukturerat sätt kan dela sina intentioner med övriga aktörer på ett kontrollerat sätt, kan problem och avvikelser tidigt identifieras och pareras med högre resenärsnöjdhet som resultat.
  • Skapa större framförhållning att reagera: Genom att ex. trafikslaget TÅG på ett bättre sätt kan förutse kommande avvikelser, har kringliggande trafikslag (tex tågtaxi, bussar, kollektivtrafik) en bättre möjlighet att informera och parera avvikelser i tågsystemet.
  • En exaktare uppföljning och möjlighet till analys av järnvägsstationen på eko-systemnivå. Med gemensamma KPI:er och syn på orsak/verkan till störningar i järnvägssystemet, kan prioriteringar och förbättringar styras till de områden som ger bäst effekt.
  • Stärka samverkan mellan näringsliv, högskola/institut och samhällsaktörer och myndigheter.

Dokument

Sammanfattning

Projektnamn

StationCDM Demo

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, koordinator och utförare

Projektstart

Varaktighet

2023-06-30

Partner

Trafikverket, Jernhusen, SJ, Green Cargo

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Sandra Haraldson

Läs mer om Sandra

Kontakta Sandra
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Johan Östling

Kontaktperson

Johan Östling

+46 73 327 76 62

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.