Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

SINA - Sluta med INeffektiv Användning

SINA-projektet syftar till att öka kunskapen om offentliga organisationers potential att göra sina materiella flöden mer effektiva och cirkulära genom upphandlings- och inköpsförfaranden som premierar sparsamhet och delning.

SINA-projektet syftar till att öka kunskapen om offentliga organisationers potential att göra sina materiella flöden mer effektiva och cirkulära genom upphandlings- och inköpsförfaranden som premierar sparsamhet och delning.

Projektet kommer att genomföras av Malmö stads miljöförvaltning i samarbete med  RISE. Även andra förvaltningar inom Malmö kommer att delta som studieobjekt eller experter. I SINA kommer Malmö stads inköps- och avfallsflöden att kartläggas och analyseras för att identifiera möjligheter till ökad återanvändning och cirkulering av resurser, med fokus på ett antal produktgrupper som väljs i ett tidigt skede.

Baserat på tidigare forskning kommer en metod anpassad för att analysera resursanvändning i offentliga verksamheter att utvecklas och tillämpas. Även budgetprocessens roll i att främja cirkulär resurshushållning kommer att undersökas, med avseende på barriärer i dagens system och möjligheter till förändring. I tillägg kommer projektet att undersöka om och hur de medel som sparas genom bättre hushållande kan användas till åtgärder som direkt gynnar stadens anställda, liksom Malmöborna i stort.

Resultaten kommer att presenteras i ett förslag till en cirkulär färdplan för Malmö stad, samt en kompletterande metodbeskrivning att sprida till andra offentliga organisationer genom olika nätverk och digitala kanaler.

SINA förväntas bidra till samhällsnytta genom ökad ekonomisk, ekologisk, såväl som social hållbarhet inom Malmö stads verksamhet, samt inspirera och underlätta för andra offentliga verksamheter att följa efter.

Konferens Presentationer (SB 2020, LCM 2021)

Sammanfattning

Projektnamn

SINA - Sluta med INeffektiv Användning

Status

Avslutat

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Deltagande forskare

Projektstart

Varaktighet

2,3 år

Total budget

2 MSEK

Partner

Malmö Stad, Miljöförvaltning och Upphandling, RISE energi- och miljösystemanalys

Finansiärer

FORMAS Cirkulär ekonomi för hela samhället

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgit Brunklaus

Kontaktperson

Birgit Brunklaus

Forskare

+46 10 516 59 93

Läs mer om Birgit

Kontakta Birgit
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.