Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Birgit Brunklaus

Forskare

Tel +46 10 516 59 93

E-post birgit.brunklaus@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Energi och miljösystem-analys (104204)

Birgit Brunklaus är miljö- och social hållbarhetsexpert inom gruppen RISE Miljösystemanalys. Hon skrev sin avhandling om miljö- och organisering kring byggande, förvaltning och tjänster. Birgit arbetar även med frågor kring social LCA och hållbarhetsanalys. Ytterligare ett område berör företag och deras strategiarbete när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor.

Birgits arbete sker i samarbete med företag och offentliga aktörer så som kommuner. I hennes arbete går oftast teoretisk forskningsarbete hand i hand med kunskapsutveckling och ett mer praktisk arbete tex utveckling av enklare verktyg eller strategiutveckling.

Forskningsprojektet inom område hållbara livsstilar:
8 ton Society - materialavtryck kommuner (Göteborg, Malmö, Umeå), nationella aktörer, forskare i Finland.
SINA - cirkulär ekonomi i praktiken med Malmö Stad (Miljöavdelning, Upphandling)
Carbon Theatre - klimatavtryck for ungdomar (VML museum, Design forskare, objekt teater forskare DK).
Hållbar Kultur (turism och film produktion, teater och opera)

Forskningsprojektet inom område hållbart byggande:
Miljöinvestering av gröna tak i ett livscykelperspektiv i samarbete med RISE samhällsbyggand och Luleå LTU.
Klimatsmart och resurseffektiv byggande i praktiken i samarbete med Cementa och Brf VIVA och Riksbyggen.
Sweden Green Building Council SGBC arbete med klimatcertifiering av byggnader/bostäder.
Boverkets expertgrupp inom livscykelfrågor och Informationscentrum för hållbart byggande.
Svensk byggtjänst podden snåret nr 58 belyser LCA

Forskningsprojektet inom område bioekonomi/kemi och (social) hållbarhet: Bio-baserad produkter av matavfall (Matraff), Bio-baserad flygbränsle av skogsavfall (Forest2Jet), Bio-baserad produkter och mobila tekniker med skogs-och agri-avfall (EU Mobile Flipp), Hållbara kemikalier med Cirkulara processer (Trialkyl, IPRERO).

Förutom bioekonomi, jobbar hon även med delnings ekonomi, cirkulär ekonomi, och service ekonomi - bland annat genom medverkan som talare eller session ledare på konferenser tex bioekonomi och cirkuläret, Lifestyles och delningsekonomi.

Relaterat