Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kraftledningar

Lösningar för smarta elnät

Elnätet står inför stora utmaningar när andelen förnybar energi ökar, fler vill ladda elbilar eller installera värmepumpar. UNITED-GRID tar fram lösningar som elnätsägare kan ha nytta av för att bibehålla säkerheten och effektiviteten i elnätet.

Elnätet genomgår stora förändringar och det kommer att krävas innovationer för att ha ett robust nät i framtiden. Framför allt påverkar installation av solceller, värmepumpar och laddning av elfordon nätet. UNITED-GRID är ett Horizon 2020 projekt med partners i Nederländerna, Frankrike och Sverige. På demosajter i de tre olika länderna kommer lösningarna som tas fram i projektet att visas för intresserade aktörer. Bland annat utvecklas en plattform för mätning och kommunikation, en "tool-box" för att hantera variationer och osäkerheter i nätet, samt dataanalysteknik som optimerar driften av nätet.

I Sverige testas följande lösningar:

Prognostisering av produktion, konsumtion och flaskhalsar i elnätet. Genom en tillförlitlig prognos kan nätägarna sätta in åtgärder för att förhindra avbrott och överbelastning av elnätet. 

Tidssynkroniserad mätning av spänning och ström. Med tidsynkroniserad mätning kan tillståndet i elnätet utvärderas mer exakt vilket kan vara betydelsefullt för att upptäcka och avhjälpa problem i elnätet innan de orsakar skada och elavbrott.

Styra reläskydden i nätet. Med fler producenter i lokalnätet ställs högre krav på elnätets skyddssystem. Med hjälp av de tidssynkroniserade mätningarna kan fel detekteras och skicka styrsignaler till skyddsrelän.

Spänningskontroll. Lokal produktion kan leda till större spänningsvariationer i elnätet. Genom att styra produktionsanläggningarna bättre kan variationerna minskas och öka elnätets robusthet.

I UNITED-GRID leder RISE arbetet med policy och regelverk, där vi kommer att undersöka potentiella barriärer för implementering av smarta nätlösningar ur ett europeiskt perspektiv.

RISE kommer också att bidra till utvecklingen av nya affärsmodeller för elnätsbolag som står inför nya utmaningar de närmaste 5-10 åren och måste anpassa sig till nya roller. RISE kommer också att bidra till utredning och utveckling av prismodeller och tariffstrukturer för att hantera toppar i efterfrågan på el.


Sammanfattning

Projektnamn

UNITED-GRID

Status

Pågående

RISE roll i projektet

partner

Projektstart

Varaktighet

April 2021

Total budget

4 miljoner Euro

Finansiärer

EU Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Prenumerera på nyhetsbrev

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Joni Rossi

Forskare

+46 10 516 52 57
joni.rossi@ri.se

Läs mer om Joni