Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
kraftledningar

Lösningar för smarta elnät

Elnätet står inför stora utmaningar när andelen förnybar energi ökar, fler vill ladda elbilar eller installera värmepumpar. UNITED-GRID har tagit fram lösningar som elnätsägare kan ha nytta av för att bibehålla säkerheten och effektiviteten i elnätet.

Elnätet genomgår stora förändringar och det kommer att krävas innovationer för att ha ett robust nät i framtiden. Framför allt påverkar installation av solceller, värmepumpar och laddning av elfordon nätet. UNITED-GRID var ett Horizon 2020 projekt med partners i Nederländerna, Frankrike och Sverige. På demosajter i de tre olika länderna har lösningar som tagits fram i projektet demonstrerats. Bland annat har det utvecklats en plattform för mätning och kommunikation, en "tool-box" för att hantera variationer och osäkerheter i nätet, samt dataanalysteknik som optimerar driften av nätet.

I Sverige testades följande lösningar:

Prognostisering av produktion, konsumtion och flaskhalsar i elnätet. Genom en tillförlitlig prognos kan nätägarna sätta in åtgärder för att förhindra avbrott och överbelastning av elnätet. 

Tidssynkroniserad mätning av spänning och ström. Med tidsynkroniserad mätning kan tillståndet i elnätet utvärderas mer exakt vilket kan vara betydelsefullt för att upptäcka och avhjälpa problem i elnätet innan de orsakar skada och elavbrott.

Styra reläskydden i nätet. Med fler producenter i lokalnätet ställs högre krav på elnätets skyddssystem. Med hjälp av de tidssynkroniserade mätningarna kan fel detekteras och skicka styrsignaler till skyddsrelän.

Spänningskontroll. Lokal produktion kan leda till större spänningsvariationer i elnätet. Genom att styra produktionsanläggningarna bättre kan variationerna minskas och öka elnätets robusthet.

I UNITED-GRID har RISE lett arbetet med policy och regelverk, där potentiella barriärer för implementering av smarta nätlösningar har undersökts ur ett europeiskt perspektiv.

RISE har också bidragit till utvecklingen av nya affärsmodeller för elnätsbolag som står inför nya utmaningar de närmaste 5-10 åren och måste anpassa sig till nya roller. RISE har också bidragit till utredning och utveckling av prismodeller och tariffstrukturer för att hantera toppar i efterfrågan på el.

Sammanfattning

Projektnamn

UNITED-GRID

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

partner

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

4 miljoner Euro

Finansiärer

EU Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Angelica Afzelius

Kontaktperson

Angelica Afzelius

Projektkommunikatör

+46 10 516 67 39

Läs mer om Angelica

Kontakta Angelica
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.