Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Cementa
Foto: Vendela Santén

Logistiksystem för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS)

Ett logistiksystem för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i den svenska cementindustrin - som är tillförlitligt, kostnads- och miljöeffektivt. Det är målet med projektet Logistiksystem för CCS.

Cementindustrin i Sverige står inför en stor klimatomställning. En central del i omställningen är koldioxidavskiljning och lagring (CCS) som med ambitiöst uppsatta mål ska implementeras i Sverige 2030. CCS är ett sätt att minska koldioxidutsläppen genom att fånga upp den producerade koldioxiden, transportera den och sedan lagra den djupt under jorden.

För att CCS skall kunna realiseras krävs ett tillförlitligt samt kostnads- och miljöeffektivt logistiksystem för CO2, vilket för den svenska cementproduktionen på Gotland innebär CO2-transporter med fartyg. Gotlands geografiska läge möjliggör också nya samarbetsmöjligheter i Östersjöregionen och norra Europa.

Förståelse kring vilka begränsningar och möjligheter olika val inom logistiksystemet ger är viktiga. Bland annat för att undvika påtvingade utsläpp av CO2 på grund av störningar i logistiksystemet, samtidigt som effektiviteten är hög i form av kostnader och miljö.

Detta projekt ger en plattform för samarbete mellan aktörer involverade i CCS-logistik kopplat till den svenska cementindustrin, såsom producenter av CO2, mellanlagringsaktörer, transportleverantörer och slutlagrare i Östersjöregionen och norra Europa. 

Projektet finansieras av EU och Tillväxtverket via det nationella programmet för ”Fonden för en rättvis omställning 2021–2027” och pågår från april 2023 till sista mars 2026.

Sammanfattning

Projektnamn

Logistiksystem för CCS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-2026

Partner

Heidelberg Materials Cement

Projektmedlemmar

Per Wide
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.