Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Logistik för carbon capture and storage i cementindustrin

Cementindustrin i Sverige står inför en stor klimatomställning. En central del i omställningen är koldioxidavskiljning och lagring (CCS) som med ambitiöst uppsatt mål ska implementeras i Sverige 2030. För att CCS skall kunna realiseras krävs ett tillförlitligt samt kostnads- och miljöeffektivt logistiksystem för CO2.

RISE och projektpartnern Heidelberg Materials går samman i CCS-projektet Logistics for Carbon Capture and Storage in the cement industry (LoCCS). 

Projektets mål är att öka förståelsen för hur ett kostnadseffektivt, pålitligt och miljömässigt hållbart CO2-logistiksystem för CCS kan utformas för cementindustrin i Sverige. Projektet ökar kunskapen och förståelsen för möjliga CO2-logistiksystem för CCS inom cementindustrin, där utsläpparen ingår i ett större innovationsystem för CCS. Projektet analyserar aktuell kunskap om CO2-logistik för CCS, akötrsanalys i innovationsystemet, utvärderar logistikscenarier ur cementindustrins perspektiv, och utforskar affärsmodeller för CO2-logistik inom svensk cementindustri. 

Projektet finansieras av EU och Tillväxtverket via det nationella programmet för ”Fonden för en rättvis omställning 2021–2027” och pågår från april 2023 till sista mars 2026.

Sammanfattning

Projektnamn

LoCCS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-2026

Partner

Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Finansiärer

Tillväxtverket, EU

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Per Wide
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Sara Kilicaslan

Kontaktperson

Sara Kilicaslan

+46 73 072 91 84

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.