Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin som stötdämpning_forskningsprojekt RISE

Ligninbaserat skum för stötdämpning i sportskor

Stötdämpning, i till exempel sportskor, är till stor del tillverkad av petroleumbaserat material. Dock finns det en stor efterfrågan, till exempel inom friidrottsmarknaden att ställa om till hållbara material. Detta projekt utvärderar om det biobaserade materialet lignin i form av elastomerskum kan vara ett alternativ. 

Varje år produceras det mer än 50 miljoner ton lignin från trämassa och andra bioraffinaderier. Enkelt beskrivet är lignin naturens egna klister. Det finns i alla växters cellväggar och är det som binder dess fibrer och ger styrka. Lignin går till exempel att använda vid produktion av bioplast, asfalt, batterier, i bygg- och konstruktionsmaterial samt som brand- och UV-skydd. Även om bioplast är en stor och växande global marknad finns det inte särskilt mycket ligninbaserad bioplast idag. 

Tillväxtmöjlighet för hållbara skor

Riktar vi blicken mot den globala marknaden för sportskor ser vi att det finns en stor efterfrågan kring att ersätta plastmaterialet med biomaterial i det stötdämpande skummet, vilket idag till största delen tillverkas av petroleumbaserat material. Plastmaterialet i en sneaker tar cirka 40 år att bryta ner och varje år kasseras cirka 300 miljoner sneakers. Den globala marknaden för sportskor beräknas uppgå till 196 miljarder USD år 2030. Av detta utgör drygt enbart 5 % "marknaden för hållbara skor", innebär en enorm möjlighet för tillväxt. 

Kombination av kunskaper och erfarenheter

I det här projektet kommer vi att kombinera den material- och produktionskunskap och karaktäriseringsverktyg som RISE har med bolaget Reed Kram AB's design- och prototypfunktioner för att tillverka några småskaliga prototyper och testa lämpligheten på marknaden för sportskor. Vi kommer att studera marknadspotentialen och undersöka möjligheterna att masstillverka dessa material. Bakgrunden är att RISE har en lång historia av att arbeta med de flesta ligninleverantörer som finns på marknaden idag. RISE har också under åren utvecklat expertis i att modifiera lignin till ett böjbart, töjbart material (elastomer). Reed Kram AB har under flertalet år arbetat tillsammans med framstående tillverkare av sportskor inom sport- och modeindustrin. Reed Kram har också den unika förmågan att omvandla nya material till småskaliga prototyper och därmed snabbt utvärdera deras potential. Något som i sin tur påskyndar kundernas beslutsprocess avsevärt.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin som stötdämpning

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Sex månader

Total budget

1 MSEK

Partner

Reed Kram AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Abhilash Sugunan

Projektledare

+46 10 516 51 80

Läs mer om Abhilash

Kontakta Abhilash
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.