Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
LIGHTer nod Västra Götaland

LIGHTer nod Västra Götaland går in i sin tredje etapp

Projektet syftar till att underhålla ett starkt regionalt forsknings- och innovationsnätverk runt lättvikt med internationell konkurrenskraft. I den tredje etappen har vi ett särskilt fokus på komponent-, material- och tillverkningsutmaningar inom elektrifiering, med fokus på fordon och transport och den omställning som väntar tillverkande företag.

LIGHTer nod Västra Götaland är öppen för varje företag och organisation med intresse för lättviktsteknologi och relevant verksamhetsinriktning, lokaliserade i regionen, oavsett bransch. Projektet Material- och tillverkningsutmaningar inom elektrifiering, med fokus på fordon och transporter fokuserar på komponent-, material- och tillverkningsprocessutmaningar kopplade till teknikskiften i samband med elektrifiering. Det tar avstamp i kunskaper från tidigare lättviktsforskning och organiseringen från LIGHTer, samt applicerar utvecklade metoder och arbetssätten på elektrifiering av drivlinor till bilar, lastbilar, fartyg och flyg. I samband med elektrifiering genomgår hela transportsektorn en transformation vilket skapar nya behov hos inte bara tillverkare utan även underleverantörer, inklusive små- och medelstora företag (SMF). Arbetssättet i det aktuella projektet består konkret i att lotsa SMFer och underleverantörer genom en utvecklingsresa som innehåller olika grad av teknikomställningar.

LIGHTer nod Västra Götaland har en nära koppling till det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer. Noden har som mål att skapa extra mycket värde från den långsiktiga nationella satsningen för tillverkande företag i Västra Götaland. Noden drivs som ett projekt och går nu in i sin tredje etapp.

I den första etappen inventerades företag med intresse för lättviktsteknologi. Detta gjordes genom företagsbesök hos ca 25 företag inom tillverkningsindustrin inom ett flertal branscher, främst inom transportmedelsindustrin men även inom exempelvis bygg och plast.

Etapp 2 syftade till att följa och stötta de utvalda företagen, men även nya, med aktiviteter som kopplade samman gemensamma teknikutmaningar, eller utvecklade ett företag med dess specifika lättviktsfrågor. Erbjudanden utvecklades baserat på företagens behov.

Sammanfattning

Projektnamn

LIGHTer nod Västra Götaland

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

3 000 000 kr

Partner

PTC, Innovatum

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Carolina Pettersson

Kontaktperson

Carolina Pettersson

Forskare

+46 10 228 47 37

Läs mer om Carolina

Kontakta Carolina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.