Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Leksaksbiblioteket i Göteborg
Foto: Anna Zajc

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gat

Delningsekonomi ses av många idag som ett sätt att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på plats i bottenplan på byggnader, kan bidra till värdeskapande för såväl fastighetsägare som det omkringliggande samhället.

Under de senaste åren har delningsekonomi fått allt mer uppmärksamhet runtom i världen. Delningsekonomin kan beskrivas som den del av ekonomin som består i att människor och organisationer delar, byter, hyr och lånar av varandra. Det kan exempelvis handla om teknik, möbler, kläder, tjänster, ytor och information.

Parallellt ser vi en utveckling i Sverige och internationellt där många städer och tätorter eftersträvar levande gatuplan, det vill säga lokaler i bottenvåningar på hus som innehåller verksamheter och karaktäriseras av återkommande dörrar och fönster samt ett tydligt samspel med det omkringliggande stadsrummet. Det här är dock inte enkelt att uppnå i tider av digital handel och externa köpcentrum.

Till saken hör att det mesta av såväl den forskning som det praktiska utvecklingsarbete som genomförs på ämnet levande gatuplan specifikt fokuserar på restauranger, caféer, barer och butiker. Lite arbete har gjorts med fokus på andra branscher, samhällssektorer och typer av verksamheter- inte minst när det gäller delningsekonomin.

Syftet med den här studien var att kartlägga och utvärdera hur delningsinitiativ bidrar till värdeskapande för fastighetsägare och omkringliggande områden i städer och tätorter. Förhoppningen är att resultatet kan underlätta för kommuner och fastighetsägare att göra plats för delningstjänster i bottenvåningslokaler. Studien genomfördes inom ramen för Sharing City Göteborg, detta i samarbete med Göteborgs stad och det fastighetsägarkonsortium som deltar i utvecklingen av området Masthuggskajen i Göteborg. I studien genomfördes en internationell forskningsöversikt på ämnet samt intervjuer och annan datainsamling inom ramen för utvecklingen av Masthuggskajen. Studien resulterade i en populärvetenskaplig rapport samt i en tillhörande folder som sammanfattar rapporten.

Sammanfattning

Projektnamn

Delningstjänster och levande gatuplan

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

Jan-juni 2020

Partner

Göteborgs Stad (Sharing City Göteborg)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.