Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stefan Molnar

Doktorand

Tel +46 70 538 59 78

E-post stefan.molnar@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Stadsutveckling (104201)

Stefan Molnar är samhälls- och beteendevetare. Hans arbete berör hur människors beteenden, livsstilar och livskvalitet samspelar med den byggda miljön i städer och tätorter. Här har fokus framförallt legat på verksamheter och service, boende, offentliga platser och mobilitet.

Stefan arbetar också med frågor om hur stadsutvecklingsprojekt kan ledas och organiseras. I relation till det senare skriver han en avhandling (i samarbete med Chalmers) om den roll som värderingar och värderingsinstrument spelar i komplexa och samverkansorienterade stadsbyggnadsprocesser.

Stefans arbete sker i stort sett alltid i samarbete med aktörer så som bygg- och fastighetsbolag, arkitektfirmor, teknikbolag och kommuner. Här går i regel genomförandet av forskningsstudier och utvecklandet av praktiskt orienterade kunskaper och verktyg hand i hand.

Relaterat