Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

IoT Low Energy

IoT Low Energy tittar på sensornätverk som drivs till största del utan batterier, förstärkta med AI och maskininlärning.

Bakgrund

Om visionen om Internet of Things (IoT) eller Internet of Everything skall realiseras är det viktigt att undersöka möjligheterna till att driva sensorer och system av sensorer med hjälp av metoder för energiskördning, sk Zero Energy IoT. Dock är detta inte realistiskt i alla applikationer men det är viktigt att designa kostnadseffektiva system så kallade Low Energy IoT. Nätverk av sensorer kommer att ge upphov till dataströmmar. Genom att analysera dessa dataströmmar med metoder som maskininlärning kommer det bland annat bli möjligt att förutspå beteenden. Denna bakgrund har givit upphov till projektidén som sammanlänkar system av lågenergi sensorer och avancerad dataanalys som AI.

Ytterligare en viktig fråga är livscykelanalysen av hela och delar av systemet inklusive över produktcykeln av ingående material. 

Mål med projektet

Andan i projektet kan sammanfattas i frågan "vad kan man göra med en mängd distribuerade zero eller lågenergisensorer i kombination med AI?

Fokus under de första åren blir tillämpad forskning på lägre TRL nivå. Detta för att öka spetskompetens och identifiera nya teknikmöjligheter. Under sista delen av projektet kommer fokus vara på att lyfta de bästa möjligheternas TRL för att kunna vara till industrinytta inom en rimlig tidsram och för att inte vara alltför långt ifrån innovationsfärdighet.

Sammanfattning

Projektnamn

IoT Low Energy

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

SEK 10 500 000.-

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur