Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Fjärrvärme

HeatMineDH

HeatMineDH strävar efter att förbättra hållbarheten och motståndskraften inom fjärrvärme genom att adressera hinder som begränsar användningen av lågtempererad och förnybara värmekällor. Projektet syftar till att främja gröna, smarta och robusta energisystem.

För att uppnå detta fokuserar projektet på att öka hållbarheten och motståndskraften inom fjärrvärme genom att bryta de befintliga barriärerna som hindrar användningen av låggradiga värmekällor. Med beaktande av det övervägande beroendet av fossila bränslen inom fjärrvärmesektorn i Europa, syftar projektet till att tillhandahålla investeringsplaner för 8 fjärrvärmefallstudier, med betoning på integration av låggradig (eller lågtempererad) spillvärme (eller restvärme) och förnybara energikällor.

Genomförande 

Projektets tillvägagångssätt innefattar bedömning, kartläggning, analys och planering av genomförbarhetsstudier och investeringsplaner för grönare, smartare och mer motståndskraftiga energisystem. Projektets förväntade påverkan sträcker sig inte bara till att uppnå hållbarhetsmål utan även till att bidra till den bredare europeiska energiomställningen och målen för en koldioxidneutral ekonomi.

Bakgrund 

Fjärrvärme kan bidra till att uppnå målen för den europeiska energiomställningen och en koldioxidneutral ekonomi genom att ersätta konsumtion av fossila bränslen med ökad användning av förnybara energikällor. Detta resulterar i värmesystem som är mer motståndskraftiga och miljövänliga. HeatMineDH-projektet kommer därför att stödja fjärrvärmeleverantörer och kommuner i att uppnå effektivitetsmålen under de kommande 10 åren.

Medfinansierat av Europeiska unionen. Åsikter och uppfattningar som uttrycks är dock endast författarens/författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller CINEAs syn. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Grant agreement number: 101120948

Sammanfattning

Projektnamn

HeatMineDH

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Deltagare. Ansvarig för kommunikation intressentengagemang.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Finansiärer

Co-funded by the European Union

Kontaktperson

Emilia Pisani Berglin

Projektledare

+46 10 516 69 60

Läs mer om Emilia

Kontakta Emilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.