Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Heat Pump Centre (HPC) - Global, oberoende kommunikation och samarbete

RISE är sedan 2004 värd för Heat Pump Centre, en kommunikations- och programservice till ett samarbetsprogram inom det globala energiorganet IEA, Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies. Vi arbetar med att stimulera och stödja samarbete mellan medlemsländerna samt kommunicera oberoende information om värmepumpande teknik.

Syfte och mål
Syftet med detta uppdrag är dels att stimulera att internationella samarbeten inom forskning och innovation genomförs och dels att sprida oberoende information om värmepumpande teknik, för värme såväl som kyla, baserat på resultaten. Målet är att göra programmet till den ledande internationella nyckelaktören för att denna teknik ska spela en avgörande roll i energi- och klimatomställningen.

Utmaning
Programmets uppdrag är att accelerera omställningen till effektiv, förnyelsebar, ren och säker energisektor.

Lösning
För att en energiomställning ska uppnås krävs internationella forsknings- och innovationssamarbeten kopplade till värmepumpande teknik, för att utveckla tekniken, visa dess potential, minimera risken och förbättra dess kostnadseffektivitet. Det är också väldigt viktigt att oberoende information om resultaten från dessa samarbeten sprids.

Effekt
Om information och resultat från forsknings- och innovationssamarbetet når viktiga målgrupper, såsom policy makers, tillverkande industrier samt energisektorn kan en omställning ske i världen så att alla får tillgång till hållbar energi och klimatförändringarna bekämpas.

Sammanfattning

Projektnamn

Heat Pump Centre (HPC)

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare för Centret, koordinator för IEA-programmet (HPT TCP)

Projektstart

Varaktighet

Förlängs på årlig basis med ett år i taget.

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Caroline Haglund Stignor

Kontaktperson

Caroline Haglund Stignor

Förstärkningsområdesledare Robust och Flexibelt Energisystem,Senior forskare

+46 70 518 55 45

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.