Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Caroline Haglund Stignor

Förstärkningsområdesledare Robust och Flexibelt Energisystem, Senior forskare

Tel +46 70 518 55 45

E-post caroline.haglundstignor@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Industriell omställning (104105)

Caroline leder en strategisk satsning på RISE, förstärkningsområdet Robust och Flexibelt Energisystem, som syftar till att stärka RISE kompetens och förmåga för att ännu bättre kunna stötta svensk industri och samhälle, så att de kan behålla eller stärka sin konkurrenskraft under den transformation av energisystemet som är nödvändig för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål. Inom denna satsning arbetar vi med att stärka kompetens och ta fram modeller, verktyg och innovationer som kan implementeras inom näringsliv och samhälle inom en snar framtid.

Hon arbetar även aktivt med att leda Heat Pump Centre, som drivs av RISE och är programkontor kommunikationscenter för IEAs internationella samarbetsprogram inom värmepumpande teknik. Hon har därmed många kontakter både inom akademin, industrin inom detta område och med representanter för energimyndigheter i många länder. Hon bidrar även till utformningen av europeiska ekodesign- och energimärkningsförordningar för uppvärmnings- och ventilationsprodukter genom olika uppdrag och forskningsprojekt och har ett stort engagemang i europeiskt standardiseringsarbete. Hon är bland annat ordförande för den svenska tekniska kommittén på SIS för värmepumpar och expert i europeiska arbetsgrupper. Caroline har en forskarutbildning inom värmeöverföring och har genomfört ett antal forskningsprojekt inom områdena värmepumpande teknik och livsmedelskyla.