Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Skog

Hållbar Interiör UDI steg 3

Projektet Hållbar Interiör är ett UDI-projekt (Utmaningsdriven innovation) steg 3, med mål att ta fram en marknadsredo certifiering för hållbara interiörer.

Hållbar interiör är ett forskningsprojekt som driver arbetet med framtagning av en miljömärkning för lokaler. Arbetet har stöd från Vinnova i steg 1, 2 och 3 genom programmet Utmaningsdriven innovation. Över 30 samarbetsparter har medverkat i Hållbar interiör, som nu är redo för att lanseras och testas skarpt på marknaden. Aktörskonstellationen representerar hela värdekedjan och speglar den bredd och kompetens som krävs för att hantera samhällsutmaningens komplexitet. Hållbar interiör vill öka medvetenheten och minska miljöpåverkan kopplat till lokaler genom att utveckla en certifiering för interiörer och ett verktyg som stödjer processen.

Inom Hållbar interiör arbetar vi med att ta fram frågeställningar och kriterier för hur hållbarhetsbegreppet faktiskt bör tillämpas. Det finns resursmedvetna val att göra när det kommer till lokalens kvaliteter, utformning och drift. Och det finns frågor att ställa kring nytillverkade produkters livscykel kontra återbrukade produkter. Hållbar interiör vill underlätta för beslutsfattare och projektgrupper att göra dessa miljömedvetna val.

En certifiering och ett digitalt verktyg

Hållbar interiör arbetar med att utveckla en miljöcertifiering för lokaler och ett digitalt verktyg – Hint, som används för att mäta miljöpåverkan inom en verksamhet. Verktyget ger en fingervisning om hur hållbar din lokal, interiör eller projektplan är. Visste du till exempel att den största miljökonsekvensen av möbler uppstår i tillverkningsskedet? Det går att arbeta medvetet och mer cirkulärt för minskade utsläpp och miljöpåverkan. Men hur du bäst gör det kan ibland vara en utmaning. Hi hjälper dig mäta din påverkan och ger förslag på hur du smart och ansvarsfullt arbetar mot en hållbar diskurs. Hint hjälper dig arbeta efter enskilt anpassade mål och behov. Med de nya globala klimatmålen finns det dock skäl att se över din verksamhet. Snart kommer du behöva ett hjälpmedel som Hi för att göra dig redo för den kommande omställningen.

Projektet koordineras av Indicum inredningsarkitekter. RISE har sedan steg 2 varit forskningsansvarig för att ta fram de krav och kriterier som ska gälla för certifieringen. I steg 3 arbetar vi vidare med kraven och kriterierna, samtidigt som vi tar ansar för att utveckla processer, dokumentation och metoder för själva certifieringen. RISE deltar även som en av sju piloter som testar certifieringen i steg 3.

Övriga partners i steg 3 är Voidmark, Agero, JLL, Västra Götalandsregionen, Tenant & Partner, Tengbom, RP, Rekomo, Input Interiör, Flokk, Ogeborg, Svensk inredningsarkitektur, Littri, Palats, The Works, Strategisk arkitektur, MER, Coor, Agima, Ludvig Svensson, Atrium Ljungberg, Region Halland och Vink.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar Interiör

Status

Pågående

Region

Region Stockholm, Region Uppsala, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Ansvarig forskningspart, pilottestare av certifiering, möjlig certifieringspart

Projektstart

Varaktighet

2 år

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Enhetschef

+46 70 265 65 60

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.