Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Aluminiumslagg

Hållbar gjutning genom nyttiggörande av spånor och restprodukter

Projektet syftar till att skapa koncept för cirkulära materialflöden för svenska gjuterier där de metallinnehållande restprodukterna återanvänds maximalt med minimala transportsträckor.

Projektets mål är att ge svenska gjuterier förutsättningar att producera likvärdiga eller bättre produkter, men med ett signifikant minskat miljöavtryck genom att öka användningen av dagens restprodukter.

Sveriges gjuteriindustri arbetar intensivt för att genomföra en hållbar omställning med bibehållen konkurrenskraft. Medvetenheten är hög inom branschen om att en omställning mot ökad resurseffektivitet är både nödvändig och önskvärd och att den i hög grad kommer att påverka hanteringen av restprodukter.

Gjuteribranschen har lång erfarenhet av att tillverka produkter av skrot och eget återgångsmaterial. Idag kommer återgångsmaterialet från ingjutsystem, kasserade delar, egna utslitna produkter, skrot och vissa bearbetningsspånor. Däremot tar man idag inte vara på slagg, slipmull, kontaminerade spånor, filterstoft och glödskal. Ansatsen i projektet är att både praktiskt och teoretiskt undersöka, utvärdera och utveckla nya förädlingsmetoder för att göra dessa restprodukter till användningsbart återgångsmaterial. Målet är också att förädlingen ska ske så nära gjuteriet som möjligt för att minska onödiga transporter av restprodukter.

Projektet inkluderar ett stort antal företag där både stora och små gjuterier är representerade liksom flera olika metalliska material. I projektkonsortiet finns också bearbetare och teknikleverantörer för förädlingsprocesserna representerade. Målet är att projektet genom ett generiskt angreppssätt snabbt ska ge kunskap som leder till stora miljövinster för hela gjuteribranschen. Projektet kommer att skapa möjligheter till kostnadsbesparingar genom att omvandla restprodukter, som företagen idag betalar för att deponera, till råvaror som kan återföras till produktionen och på så sätt skapa intäkter. Miljövinsterna tillsammans med kostnadsbesparingen gör att projektresultaten kommer öka konkurrenskraften för svenska företag.

Sammanfattning

Projektnamn

HANS

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

8 Mkr

Partner

Scania CV AB, Gnosjö Automatsvarvning AB, Hydro Extruded Solutions AB, Comptech i Skillingaryd AB, Gothia Maskin Sverige AB, Greeniron H2 AB, AGES Kulltorp AB, Österby gjuteri AB, Sandvik SRP AB, Laholm Stål AB, Unnaryd Modell AB, Svenskt Aluminium, Svenska Gjuteriföreningen, Swerim AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Alexander Leicht

Kontaktperson

Alexander Leicht

Forskare

+46 10 228 49 09

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Martin Risberg

Kontaktperson

Martin Risberg

Forskare

+46 10 228 49 17

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.