Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Marie Bom

Miljökonsult

Tel +46 10 228 49 01

E-post marie.bom@ri.se

Ort Jönköping

Enhet Komponentgjutning (533301)

Jag tycker det är viktigt att bidra till att förbättra vår framtid. Min breda kompetens innebär att jag har unik insyn i våra utmaningar av både dagens och kommande utmaningar.

Jag har jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor inom både industri och myndighet. Detta innebär att vara företagets specialist inom miljö- och hållbarhetsfrågor, arbeta med miljö- och hållbarhetsmål men också att genomföra och leda utredningar.

I grunden har jag en naturvetenskaplig universitetsexamen i naturvetenskap med inriktning limnologi. Utöver det har jag examen i miljövetenskap och universitetsstudier i projektledning (motsvarar diplomerad projektledare).

Sökord: Strategisk rådgivning inom miljö och cirkulär ekonomi, periodisk besiktning, revisioner, kontrollprogram, tillstånd, tillståndsärenden, anmälningsärenden, myndighetskontakter, utredningar, undersökningar, leverantörsrevisioner, miljöledningssystem, ledningssystem, koldioxid- och klimatberäkningar, kemikalierevisioner, lagrevisioner, lagstöd, stöd vid upphandlingar, hållbarhetsrapportering, GRI, anpassade utbildningar, riskbedömningar inom miljö, kemikalier och arbetsmiljö, hållbara leverantörskedjor, framtagning av policys, MIFO, statusrapport, due diligence, BAT, bref, substituering

Strategic consulting, environment, sustainability, consulting, periodic inspection, audit, authorization, application, contacts with authority, investigation, management system, suppliers audit, carbon dioxide and climate calculation, chemicals audit, legal support, legal advice, procurement support, sustainability report, GRI, education, risk assessments, sustainable supply chains, development of policies, MIFO, BAT, bref, substitution