Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
GreenovationTwin

Greenovation Twin: digital tvilling i samverkan

Tillsammans med aktörer från Stockholm Green innovation district har RISE tagit fram en prototyp för en öppen digital tvilling av staden för hållbar utveckling och samverkan.

Projektets syfte har varit att etablera en öppen digital tvilling i samverkan med mål att: Öka samarbetsförmågan mellan inblandade aktörer, kartlägga aktörernas utmaningar och behov samt skapa bättre förståelse för hur digitala tvillingar kan bidra till ett mer hållbart stadsbyggande. Genom att visualisera och kommunicera stadens system i en digital tvilling tillgängliggörs data och information på ett begripligt sätt. I samhällsbyggnadsprocessen krävs många och komplexa utredningar. Arbetet effektiviseras genom tvillingen, som blir ett kraftfullt verktyg för simulering och studier av framtidsscenarier.

I projektet har vi tillämpat en workshop- och prototypbaserad designmetodik. Genom en rad workshops och möten tog vi fram en gemensam bild över de utmaningar och behov som de olika aktörerna har för att bättre kunna samverka. Baserat på resultaten tog vi fram en prototyp för att förkroppsliga dessa idéer och skapa ytterligare förståelse för utmaningarna i nästa workshop.

Resultat

Stort fokus i projektet har varit energisamordning och mobilitetsfrågor, system som ligger i mellanrummen mellan varje enskild aktörs ansvarsområden, där åtgärder och insatser påverkar alla aktörer. En generell nytta som identifierats är framför allt tvillingens förmåga att visualisera olika system i staden och hur 3D-miljön och lokala data underlättar förståelse och kommunikation av olika insatser samt förändring över tid. Det underlättar beslutsfattande samt kommunikation mellan parter. 

I projektet har vi utvecklat en metod för att samla gemensamma data och visa den grafiskt. Utmaningar för vidare utveckling ligger i att harmonisera data från olika källor så att den blir möjlig att korsreferera i tvillingen. Prototypen är byggd i spelmotorn Unity men datastukturen är serverbaserad och oberoende visualiseringsmotor. Nästa utvecklingssteg är att samla en större mängd data för att tillämpa analyser och simuleringar. Modellen kan användas för att följa hur en plats utvecklas över tid med koppling till olika mätbara faktorer och simulera hur liknande insatser kan ge nytta i andra stadsdelar.

Sammanfattning

Projektnamn

Greenovation Twin

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

985 810 kronor

Partner

Electricity, Nacka Kommun, Stockholm Stad, Skanska, Atrium Ljungberg, Nacka Energi, Internetstiftelsen

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Alexander Gösta

Kontaktperson

Alexander Gösta

Projektledare

+46 10 722 33 84

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anton Gustafsson

Kontaktperson

Anton Gustafsson

Senior Researcher

+46 70 364 34 34

Läs mer om Anton

Kontakta Anton
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.