Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FORMAMP - Innovativ Nanoformulering av Antimikrobiella Peptider

Kraftiga användning av antibiotika under de senaste årtiondena har lett till att bakterier har utvecklat resistens vilket har orsakat spridning av livshotande sjukdomar. Inom FORMAMP har nanoteknologi i kombination med antimikrobiella peptider ytnytttjats för att utveckla innovativa läkemedelsformuleringar för lokal behandling av infektioner.

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för FORMAMP-projektet är att förändra behandlingsstrategierna för infektionssjukdomar och minska spridning av multi-resistenta bakterier.  

Utmaning

Antibiotikaresistens

Lösning

De specifika målen med projektet var att utveckla nya och innovativa formuleringsstrategier för lokal administrering, baserade på kombinationen av nanoteknologiska bärarsystem och antimikrobiella peptider, för behandling av infektionssjukdomar orsakade av bakerier såsom Pseudomonas aeruginosa, MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) och MTB (Mycobacterium tuberculosis). De kliniska indikationer som har adresserats är hudinfektioner och infektioner i brännsår samt infektioner i lunga såsom cystisk fibros och tuberkulos. Flera av dessa indikationer involverar bildandet av biofilmer, vilket drastiskt försämrar effekten hos tillgängliga behandlingsalternativ. Ett viktigt mål för projektet var därför att utveckla behandlingsstrategier som också tar hänsyn till den problematik som dessa biofilmer orsaker.  

Effekt

Minska spridningen av resistenta bakterier

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Ulla Elofsson

Kontaktperson

Ulla Elofsson

Assoc. Professor

+46 10 516 60 40

Läs mer om Ulla

Kontakta Ulla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.