Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FORMAMP - Innovativ Nanoformulering av Antimikrobiella Peptider

Kraftiga användning av antibiotika under de senaste årtiondena har lett till att bakterier har utvecklat resistens vilket har orsakat spridning av livshotande sjukdomar. Inom FORMAMP har nanoteknologi i kombination med antimikrobiella peptider ytnytttjats för att utveckla innovativa läkemedelsformuleringar för lokal behandling av infektioner.

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för FORMAMP-projektet är att förändra behandlingsstrategierna för infektionssjukdomar och minska spridning av multi-resistenta bakterier.  

Utmaning

Antibiotikaresistens

Lösning

De specifika målen med projektet var att utveckla nya och innovativa formuleringsstrategier för lokal administrering, baserade på kombinationen av nanoteknologiska bärarsystem och antimikrobiella peptider, för behandling av infektionssjukdomar orsakade av bakerier såsom Pseudomonas aeruginosa, MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) och MTB (Mycobacterium tuberculosis). De kliniska indikationer som har adresserats är hudinfektioner och infektioner i brännsår samt infektioner i lunga såsom cystisk fibros och tuberkulos. Flera av dessa indikationer involverar bildandet av biofilmer, vilket drastiskt försämrar effekten hos tillgängliga behandlingsalternativ. Ett viktigt mål för projektet var därför att utveckla behandlingsstrategier som också tar hänsyn till den problematik som dessa biofilmer orsaker.  

Effekt

Minska spridningen av resistenta bakterier

Sammanfattning

Projektnamn

FORMAMP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och forskningspartner

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

10.5 MEuro

Partner

RISE, Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Universitaet Ulm , Academisch Ziekenhuis Groninen , ProMore Pharma, Medical Products Agency, Polymer Factory Sweden, Universite d´Angers , Centre Hospitalier d’Angers , Kungliga Tekniska Högskolan, Inhalation Sciences Sweden , XSpray Microparticles , Adenium Biotech , Polypeptide Laboratories

Finansiärer

European Commission

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Maria Delombre

Kontaktperson

Maria Delombre

Kommunikationsspecialist

Läs mer om Maria

Kontakta Maria

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.