Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

FIREM II - bränder och räddningsinsatser i gruvor

Säkrare miljö för räddningstjänsten genom utveckling av metoder och verktyg för fjärrstyrda släckinsatser

supported by

Bränder i gruvor utgör en stor utmaning för såväl räddnings-tjänsten som gruvans personal och kan orsaka förluster av människoliv, produktionsbortfall och stora kostnader på grund av stillestånd. En av de största utmaningarna för de som är först på plats i händelse av brand är de långa inträngningsvägarna från marknivå till brandplatsen. Bränder i berggruvor orsakas främst av fordon, maskiner eller utrustning och effektivare räddningsinsats, anpassad till de tuffare förhållanden i gruvmiljö, kan förhindra brandspridning till och mellan fordon. Färre utvecklade bränder kommer att leda till minskade kostnader, säkrare miljö för gruv- och räddningstjänstpersonal och även minska riskerna för försämrad goodwill.

FIREM II-projektet syftar till att utveckla verktyg och metoder för fjärrstyrd brandbekämpning för att stödja minskningen av brandrelaterade kostnader och skador. Genom att skapa nära samarbete mellan forskare och utövare samt involvera intressenter tidigt i projektet kommer FIREM II ta fjärrstyrd brandbekämpning från prototyp till verklighet. Genom att använda fordon som redan finns i gruvan idag, migrera och vidareutveckla nya metoder och tekniker inom de två områdena brandbekämpning och fjärrstyrning kommer responstiden för brandbekämpande åtgärder att minskas och eventuell konsekvenshantering att förbättras. Projektet kommer att leverera standarder för fjärrstyrd brandbekämpning, utveckling av en fjärrstyrd släckmodul samt utbildning- och övningsmaterial för såväl räddningstjänstens som gruvans personal.

Sammanfattning

Projektnamn

FIREM II (Fire and Rescue in Mines)

Status

Pågående

Region

Region Västmanland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1.7 MEUR

Partner

Boliden, LKAB, Luleå University of Technology, Örebro University, Robotdalen, LTU Business, DMT Gmbh & Co. KG, Dafo, Fogmaker International, Silesian University of Technology

Finansiärer

EIT RawMaterials

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Artur Storm

Projektledare

Läs mer om Artur

Kontakta Artur

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.