Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
bevattning

Effektivisera kommunal vattenanvändning

Vi måste tillsammans hjälpas åt att bli vattensmarta och använda vårt dricksvatten hållbart. Syftet med projektet är att stötta VA-branschen i hur kommunala verksamheter kan skapa en mer hållbar vattenanvändning genom att öka kännedomen om varför det behövs och hur det blir möjligt.

VA-organisationer upplever svårigheter att kommunicera och påverka konsumenter att skapa en mer hållbar vattenanvändning när egna kommunala verksamheten kan innehålla vattentjuvar. Kunskapen om hur vattenanvändningen ser ut inom kommunala verksamheter och vilka åtgärder som skulle kunna genomföras för att skapa mer hållbar vattenanvändning hos de egna verksamheterna är låg.

Ett inspirations- och kunskapsunderlag skapas för att öka kunskapen om vattenanvändning inom kommunala verksamheter samt hur vatteneffektivisering kan möjliggöras. Projektmålen är:

  1. Identifiera vilka kommunala verksamheter som har högst vattenanvändning
  2. Sammanställa information om vattenanvändningen, såsom vad vattnet används till, för utvalda kommunala verksamheter med hög vattenanvändning
  3. Sammanställa information om incitament och hinder för att vatteneffektivisera kommunala verksamheter
  4. Identifiera, beskriva och sprida kännedom om goda exempel på hur kommuner överbryggat hinder för att uppnå hållbar vattenanvändning

Det övergripande målet är att den kunskapen som byggs upp i detta projekt ska ge både kunskap och inspiration som gör att de bäst lämpade lösningarna för hållbar vattenanvändning i olika kommunala verksamheter kan spridas och tillämpas.

Sammanfattning

Projektnamn

Effektivisera kommunal vattenanvändning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

Ett år

Partner

Kungsbacka kommun, VA SYD, Stenungsunds kommun, VIVAB

Finansiärer

Svenskt Vatten Utveckling

Projektmedlemmar

Extern press

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.