Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Digital Twins of Multi-Purpose Ports, For Operational Planning

Projektet syftar till att förbättra informationshanteringen, automatisera och optimera processer samt öka den operativa effektiviteten och motståndskraften i multifunktionella hamnar. Det fokuserar på att skapa en Digital Twin-lösning för förbättrat beslutsfattande. Projektet innebär dessutom ett samarbete mellan Sverige och Singapore.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen och implementeringen av digitala tvillingar i svenska hamnar har potential att förbättra den operativa effektiviteten, minska miljöpåverkan, förbättra beslutsfattandet och bidra till Sveriges nationella miljömål inom transportsektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att organiseras i 5 arbetspaket (WP). De svenska och singaporianska teamen kommer att ha ett nära samarbete, dela framsteg och ta itu med utmaningar. Månatliga online-samordningsmöten kommer att säkerställa en smidig utveckling i alla deltagande organisationer. Varje arbetspaket kommer att innehålla uppgifter, resultat och beskrivningar, vilket möjliggör ett effektivt genomförande av projektmålen.

Sammanfattning

Projektnamn

Digital Twins of Multi-Purpose Ports

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Coordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

11 199 367 SEK

Partner

Kvarken Port Umeå, National University of Singapore, Umeå University, Grieg Connect, Infrastruktur i Umeå, Aimsys

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Madhav Mishra

Senior Scientist

+46 10 228 42 69

Läs mer om Madhav

Kontakta Madhav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.