Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CORALIS

CORALIS: Creation Of new value chain Relations through novel Approaches facilitating Long-term Industrial Symbiosis

CORALIS syftar till att utveckla och demonstrera hållbara lösningar för industriell symbios genom att kombinera innovativa affärsmässiga strategier och tekniska möjliggörare. Lösningar kommer att demonstreras på 3 industri-siter.

Huvudsyftet med CORALIS är att bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektiva värdekedjor och system inom industrin. Detta kommer göras genom att utveckla, demonstrera och implementera hållbara lösningar för industriell symbios genom att kombinera innovativa affärsmässiga strategier och tekniska möjliggörare. 

 

Konceptet i CORALIS kommer att demonstreras i tre flaggskepps-demonstratorer vilka täcker flera olika sektorer, geografiska dimensioner och resursströmmar. Detta kommer att utveckla kunskapsbasen och skapa stora möjligheter att realisera potentialen för industriell symbios inom den europeiska processindustrin.

 

Projektmålen i CORALIS är följande:

Mål 1: Skapa en djupare förståelse för tekniska, ekonomiska och affärsmässiga faktorer som påverkar drift  av industriell symbios-nätverk.

Mål 2: Att  promota design och drift av industriell symbios-projekt genom att utveckla förståelsen för vikten av facilitering, samt leverera nya verktyg och processer för mätning och datadelning.

Mål 3: Att förbättra lönsamhet och hållbarhet vid symbiossamarbeten genom att definiera nya metoder för ekonomisk analys samt affärsmodeller för industriella samarbeten.

Mål 4: Att implementera nya symbiotiska lösningar i tre industriella miljöer genom att skapa innovativa tekniska möjliggörare.

Mål 5: Att skapa tekniska och affärsmässiga vägledningsverktyg till tre industriella miljöer för att lyckas utveckla och implementera identifierade synergier mellan ingående aktörer.

Mål 6:  Att kommunicera ut potentialen för industriell symbios i resurs- och energiintensiva industrier genom att skapa samarbeten och kunskapsöverföring med andra industriella aktörer inom EU, samt att skapa dialog med standardiseringsorgan och beslutsfattare.

Sammanfattning

Projektnamn

CORALIS

Status

Pågående

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Total budget

ca 23 miljoner EURO

Partner

Wa3rm AB, Linköping University, + 24 andra partners

Finansiärer

EU SPIRE

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Rickard Fornell

Kontaktperson

Rickard Fornell

Senior Forskare

+46 10 516 50 14

Läs mer om Rickard

Kontakta Rickard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.