Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rickard Fornell

Senior Forskare

Tel +46 10 516 50 14

E-post rickard.fornell@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Industriell omställning (104105)

Rickard arbetar dels med design och analys av olika typer av tekniska system, t ex utveckling av nya bioraffinaderikoncept, effektivare energi- och resursanvändning i industri och samhälle, industriell och urban symbios mm, och dels med att utveckla vetenskapliga metoder så att de kan tillämpas på ett bra sätt och skapa nytta i olika typer av organisationer. Huvudfokus i allt arbete är att koppla ihop kunskap och perspektiv och fånga systemaspekter så att de lösningar som utvecklas verkligen leder i rätt riktning.