Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjuten komponent i stål
Foto: Patrik Svedberg

CIRCUMET - Advanced school on Circular Metal Components

Projektet CIRCUMET syftar till att skapa en omfattande gemensam satsning för att utveckla kurser på avancerad nivå inom ämnet hållbar metallanvändning i tillverkningsindustrin. Projektet är ett samarbete mellan Jönköping University, Chalmers, Högskolan Väst, RISE samt ett stort antal industripartners.

Kurserna designas för att vara flexibla med en anpassad antagningsprocesser för att möta behov inom svensk tillverkningsindustri. CIRCUMET är en gemensam insats där experter från Tekniska Högskolan i Jönköping, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst och RISE, samverkar för att skapa högkvalitativ kompetensutveckling för den svenska industrin, tillsammans med 15 industripartners. 

Den första omgången kurser kommer lanseras i september 2025. Tema för kurserna kommer vara Circularity, High-Performance Materials and Components samt Energy and resource efficient manufacturing technology. 

Projektet finansieras av KK-stiftelsen. Läs mer om projektet och håll dig uppdaterad på www.ju.se/circumet

Sammanfattning

Projektnamn

CIRCUMET

Status

Pågående

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Deltagare och arbetspaketledare

Projektstart

Varaktighet

6 år

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior forskare

+46 10 228 49 04

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marie Fredriksson

Kontaktperson

Marie Fredriksson

Enhetschef

+46 10 228 49 08

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.