Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Ett batterilager

Batterilagrens roll i framtidens fossilfria beredskapsåtgärder

Kan ett batterilager, ämnat för stödtjänstmarknaden, användas för att driva delar av samhällsviktig verksamhet i ett ö-driftnät? Hur kan förnybar elproduktion förlänga uthålligheten? Detta projekt kommer analysera stationära batterilager som en möjlig beredskapsåtgärd.

I ett allt mer elberoende samhälle är elberedskap en högaktuell fråga, MSB har bland annat pekat ut ö-drift som en viktig åtgärd för att höja beredskapen.

Projektet ämnar undersöka möjligheten att använda ett batterilager, som under normaldrift nyttjas för att delta på Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad, till att även verka som beredskapsåtgärd. Hypotesen är att vid ett nationellt strömavbrott kan kvarvarande energi i batterilagret nyttjas som reservkraft. Hur förutsättningarna ser ut för ö-drift med hjälp av batterilagret i kombination med småskalig förnybar elproduktion kommer också att undersökas.

 Detta projekt syftar till att göra en fallstudie utifrån detta batterilager för att besvara frågor som:

  • Kan batterilagret nyttjas som reservkraft vid tillfälliga avbrott i strömförsörjningen?
  • Vilka förutsättningar behöver uppfyllas för att det ska gå att genomföra?
  • Vilka tekniska krav ställs vid driftande av ett micro-nät?
  • Var i nätet bör ett batterilager placeras för att göra nytta som reservkraft?
  • Går det att bygga upp en ödrift utifrån batterilager och småskalig förnybar elproduktion samt eventuellt andra typer av energilager, såsom vätgas, i närheten?

Sammanfattning

Projektnamn

Batterilager som beredskapsåtgärd

Status

Pågående

Region

Region Värmland

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

Ca 3 år

Total budget

4 063 674 SEK

Partner

Ellevio, Ellevio Energy Solutions, Grums kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Hampus Piehl

Kontaktperson

Hampus Piehl

Forskare

+46 10 516 60 17

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.