Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Återvinning av kompositer via pyrolys i industriellt relevant skala

Materialåtervinning av komplexa kompositer krävs för att förbättra resurseffektiviteten och främja det cirkulära samhället. En möjlig teknik för att möjliggöra återvinning av både fibrer och polymerer är pyrolys. I detta projekt kommer hela kedjan att verifieras, från återvinning till produktion av nya kompositer i industriellt relevant skala.

Fiberförstärkta kompositer har mycket goda styrke- och viktegenskaper vilket gör att de används i båtar, flyg, bilar, vindkraftblad mm. På grund av skärpta utsläppskrav förväntas dessa material öka avsevärt t.ex. inom fordonsindustrin. Kompositer är dock komplexa material bestående av flera olika komponenter och i dagsläget är återvinningen ofta bristfällig och främst baserad på energiåtervinning med begränsad materialåtervinning. Med hårdare miljölagstiftningar är förbättrad resurseffektivitet och materialåtervinning en nödvändighet. I vår tidigare forskning har vi visat i labbskala att pyrolys är en lovande teknik för kompositer som medger återvinning av både polymerer och högkvalitativa fibrer. Genom samarbete mellan forskningsinstitut, teknikleverantörer och användare planerar vi i detta projekt att verifiera hela kedjan från återvinning av kompositer från flyg- och vindkraftsindustrin till produktion av nya ”Sheet Molding Compounds”-material ämnade för återanvändning i fordonsindustrin i industriellt relevant skala.

Sammanfattning

Projektnamn

Återvinning av kompositer

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5 782 400

Partner

Scandinavian Enviro Systems

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Ann-Christine Johansson

Kontaktperson

Ann-Christine Johansson

+46 10 516 61 73

Läs mer om Ann-Christine

Kontakta Ann-Christine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.