Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

LIGHTer Medlemsprogram

LIGHTer är en branschöverskridande lättviktsarena med syfte att stärka konkurrenskraften och skapa hållbar tillväxt för den svenska industrin. Arenan har två delar: det strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Användning av lätta konstruktioner och material ökar inom flera branscher. Lättvikt gör ofta produkter billigare att använda och frakta eller enklare att hantera. Idag ser vi utveckling av lätta konstruktioner inom exempelvis fordon, flyg, marin, verkstad, bygg, energi och infrastruktur.

Lättvikt spelar också stor roll för ökad effektivitet och miljöpåverkan – krav som får allt större inverkan på konkurrenskraften såväl lokalt som globalt.

Två delar – en helhet

LIGHTer Medlemsprogram har över 70 medlemmar och erbjuder värdefulla medlemsförmåner inom lättviktsteknologi. RISEs lättviktsarena LIGHTer består av två huvuddelar: Strategiska innovationsprogrammet (SIP) Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram. Båda drivs av en styrelse och en verksamhetsledning, och RISE är värd för båda.

Läs mer om SIP Lättvikt här

Förmåner i LIGHTer Medlemsprogram

Över 70 organisationer är idag medlemmar LIGHTer Medlemsprogram. Som medlem får du ett unikt nätverk av stora och små företag samt universitet, högskolor och institut verksamma inom lättviktsteknologi. Tillsammans tar vi ett gemensamt nationellt ansvar för att utveckla världsledande lättviktsteknik i Sverige. 

Det här får du som medlem: 

  • Göra studiebesök hos medlemsorganisationer i samband med våra nätverksträffar
  • Kostnadsfri tillgång till webbaserade kurser samt rabatt på klassrumskurser
  • Föreslå, delta i och dra nytta av strategiska satsningar
  • Delta och rösta på LIGHTer Medlemsprograms och SIP Lättvikts årsstämmor
  • Utvalda medlemsrabatter på lättviktskonferenser och kurser

Alla företag med ett svenskt organisationsnummer kan ansöka om medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram


Fakta om nätverket

Namn

LIGHTer Medlemsprogram

Nätverkets webbplats

Evenemang

LIGHTer International Conference 2019

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Medlemsavgift: 
0-50 anställda: 5 000 kr/år
51-250 anställda: 15 000 kr/år
251-500 anställda: 25 000 kr/år
>500 anställda: 120 000 kr/år

Icke-vinstdrivande medlemmar har möjlighet att ansöka om att få betala sin avgift i form av en kvalificerad inkind istället. 

Vill du bli medlem? Fyll i medlemsansökan nedan och mejla blanketten till info@lighterarena.se.


Medlemsansökan

Behandling av dina personuppgifter

Cecilia Ramberg

Kontaktperson

Cecilia Ramberg

Forskare

+46 10 228 47 05
cecilia.ramberg@ri.se

Läs mer om Cecilia