Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ReComp – Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem. Projektet syftar till att ta ett större samhällsperspektiv på problemet: Uttjänta glasfiberkompositer från vind-, båt-, fordons- och byggnadsindustrin som idag går till deponi eller förbränning ska återvinnas genom solvolys/HTL process för att generera nya cirkulära materialströmmar.

Syfte och Mål

  • Kartlägga materialströmmar inom dominerande glasfiberkomposit- (GFRP) industrier, samt insamling och demontering av GFRP produkter
  • optimera solvolys/HTL för återvinning av olika kvalitéer av end-of-life GFRP från olika industrisektorer
  • Identifiera och stimulera cirkulär materialanvändning över industrisektorer.

Utmaning

GFRP-avfall är ett växande globalt miljöproblem. Några av problemen är att...

  • stora strömmar från vindkraftsblad och båtar närmar sig slutet av sin livslängd
  • lättviktsmaterial (kompositer) ökar i andra branscher (t. ex. fordon, bygg) för t. ex. minskat vikt med bibehållen hållfasthet. 

Då GFRP idag deponeras eller förbränns bidrar den till växthuseffekten samt belastning av miljön med mikroplaster och kemikalier.

Lösning

Genom utvecklandet av en ny innovativ återvinningsprocess av GFRP kan man både minska miljöpåverkan och samtidigt bidra till ett mer resurseffektivt samhälle med nya återvunna materialströmmar (dvs. glasfiber och kemiska byggblock). En cirkulär materialanvändning skulle gynna branscher med stora kompositströmmar, till exempel vindkrafts, båt-, bygg-, fordons- och återvinningsindustri men också öppna möjligheter för nya entreprenörer.

Effekt

Genom utvecklandet av en miljövänlig återvinningsteknik av glasfiber/härdplast, kompositavfall som idag deponeras eller förbränns bidrar projektet till nya strömmar av återvunnet material, minskat råvarumaterial användning och mindre miljöfarligt utsläpp och avfall.

Resultat

Sammanfattning

Projektnamn

ReComp

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare/koordinator/deltagre

Projektstart

Varaktighet

3.5 år

Total budget

4 MSEK

Partner

EnergiForsk AB- Vindforsk industrinätverk, MTC - Miljötekniskt Center AB , Luleå Tekniska Universitet, Svenskt Marintekniskt Forum: SMTF, Renova, Volvo Car GROUP, Podcomp AB, Nimbus Boats Sweden AB, Blade Solutions, Librixer, Skene Skog ÅVC

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Cecilia Mattsson

Kontaktperson

Cecilia Mattsson

Forskare

+46 10 228 49 36

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Alann André

Kontaktperson

Alann André

Senior forskare

+46 10 228 49 74

Läs mer om Alann

Kontakta Alann
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.